Islamska zajednica

mekteb2019bannerfoto3

logoIslamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj okuplja Bošnjake koji žive u Norveškoj. Glavni ured islamske zajednice nalazi se u Oslu. Islamska zajednica organizacijski i funkcionalno je dio Islamske zajednice BiH i funkcioniše u skladu sa odredbama i propisima koji važe za Bosnu i Hercegovinu a koje donosi Mešihat Islamske zajednice BiH.
Evo nekoliko bitnih odredbi o karakteru i načelima Islamske zajednice BiH:
Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj tokom svog historijskog hoda i prolaska kroz različite faze razvoja i društvenih okolnosti,  profilirala se kao specifična vjerska organizacija bosanskih muslimana, sa zasebnim ustrojstvom, specifičnim angažmanom i misijom. Islamska zajednica jeste bitan faktor, jer Islamska zajednica u Norveškoj nije samo organizacija koja se bavi pitanjima vjere i vjerskih obreda već i institucija koja svojim složenim mehanizmima pokreće i odražava čitav niz aktivnosti, koje, evidentno, imaju široke društvene implikacije ne samo u Norveškoj nego i izvan nje. Islamska zajednica premda je po prirodi svoje djelatnosti primarno vjerska zajednica, ali je spektar njenih djelatnosti i aktivnosti mnogo širi.

Upravo iz ovih razloga Islamska zajednica predstavlja važnu institucija koja ima naglašenu ulogu i funkciju u vjerskim i društvenim zbivanjima u Norveškoj. Imajući na umu ove činjenice možemo, bez imalo sumnje, konstatirati nekoliko važnih odrednica u vezi Islamske zajednice:

- Islamska zajednica je temeljna, autohtona, autentična i jedina legitimna i legalna vjerska organizacija bosanskih muslimana. Mjesto i njena uloga je duboko ukorijenjena u tradicionalnom shvatanju i razumijevanju vjere na ovim prostorima, kako među muslimanima tako i među nemuslimanima, a danas se posebno čini važnim sagledavati vjersku ulogu Islamske zajednice u kontekstu  institucionalnog i zakonski uređenog postojanja vjerskih zajednica kao nosioca vjerskih aktivnosti u evropskim društvima i evropskom miljeu;

- Vjera islam u posljednjih pet stotina godina i Islamska zajednica u zadnjih stotinu dvadesetpet godina, kao organizirana institucija, predstavljaju značajan faktor u određivanju i kreirenju mentaliteta, vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta muslimana u Bosni i Hercegovini;

- Islamska zajednica svojim potencijalima i aktivnostima važan je faktor u promoviranju društvenih, socijalnih, kulturnih i moralnih vrijednosti i općenito javnog morala;

- Islamska zajednica svojim intelektualnim kapacitetima i obrazovnim ustanovama doprinosi obrazovnim i intelektualnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini;

- Islamska zajednica i njene aktivnosti, odnosno bilo pozitivan ili negativan učinak i reakcija reflektiraju se na društvena, kulturna i politička zbivanja i kretanja u državi;

- Stav Islamske zajednice je također, često, važan o pojedinim pitanjima i odnosima od šireg značaja, a osobito je Islamska zajednica zainteresirana u dijelu koji se odnosi na uspostavu veza sa islamskim svijetom i uspostavljanje odnosa sa različitim organizacijama iz islamskih zemalja;

- Islamska zajednica, obzirom da se njena posredna ili neposredna jurisdikcija proteže i na područja koja se nalaze izvan granica države Bosne i Hercegovine, ima karakteristike organizacije ili zajednice od regionalnog značaja i regionalnog karaktera;

- Islamska zajednica ima veliki broj svojih organiziranih džemata u 19 gradova Norveške.


Više informacija o strukturi i organizaciji islamske zajednice BiH možete naći na ovom linku: rijaset.ba

 

Organizacija

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj organiovana je u 19 džemata. Džemati su: 

 

Aktivnosti

Ustav je definirao da je cilj Islamske zajednice nastojanje da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama, a taj cilj se realizira i ostvaruje kroz princip promicanja dobra i odvraćanja od zla. Jedna od temeljnih zadaća Islamske zajednice predstavlja čuvanje vjerodostojnosti islamskih normi i osiguravanje njihovog zvaničnog tumačenje i primjene u životu muslimana i društvenom ambijentu u kojem djeluje. Izvršavanje ibadetskih islamskih dužnosti u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini utemeljeno je na primjeni hanefijskog mezheba.

Područja djelovanja i dužnosti Islamske zajednice vezane su za brigu o islamskom odgoju i obrazovanju svojih pripadnika i zalaganje za očuvanje vrijednosti braka i porodičnog života, staranje o vjerskim pravima muslimana.

 

Lokacija

Islamska zajednice Bošnjaka u Norveškoj nalazi se u Oslu na adresi Fougnersvei 2A, N -0571 OSLO.

Tačna lokacija na Google Maps: Klikni Ovdje

 

Kontakti

Kontaktirati nas možete na telefone:

++47 22 37 50 04

ili na fax

++47 22 37 50 05

e-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Ostalo

Radno vrijeme Islamske zajednice je od 09,00 do 16,00 svakim radnim danom.