Džemati

mekteb2019bannerfoto3

IMG_0133Kao što i sami znate, prva faza do sada najvećeg projekta u našem džematu je privedena kraju a nadamo se da uskoro inšallah počinje i druga faza koja je uređenje prostorija u prizemlju. O tome ćete biti obavješteni jer nam je potrebno što više onih koji sa halalom žele pripomoći realizaciji ovoga zaista velikog i hajirli projekta.


Pošto je jako veliki broj džematlija izrazio želju da i sam sazna nešto o toku samih radova, koristim priliku da postavim nekoliko fotografija, kako onih dok je trajala gradnja, tako i nekoliko sa otvorenja naših novih prostorija.

Igrom slučaja, doprinos  naših ostalih džematlija koji su uzeli učešća u ovom hajirli djelu, a među kojima su se posebno istakli Samir Grozdanić i Mirsad Kenjar nije "zabilježen okom kamere".

Slike