Drammen

mekteb2019bannerfoto3

drammenDžemat Drammen se nalazi na 50-tak km udaljenosti od Osla. Kao jedan od većih bosnjačkih džemata u Norveškoj broji oko 500 članova. Osim grada Drammena,džemat obuhvata i okolne komune, kao npr. Lier, Kongsberg, Sande, Svelvik, odnosno skoro cijeli Buskerud.

Odnedavno sjedište džemata je u novo-adaptiranoj prostoriji (Hofgaardsgate 15, preko puta CC šopingcentra), a koju su džematlije preuredile svojim trudom i finansijama. Za nekoliko mjeseci koliko je adaptacija trajala, džematlije su skupile oko 130.000 kruna i ugradile nekoliko hiljada radnih sati. Zato ne čudi kada drugi, dolazeći u našu džamiju, kažu da ulaze u džamiju ljepoticu.

Džematske aktivnosti su uglavnom bazirane na redovne vjerske aktivnosti, ali i na popratne sadržaje, kao što su razna druženja i predavanja o islamu, ali i o drugim naukama kao na primjer, medicini. Djeca, osim mejtefa, imaju i bosanski jezik. Trenutno broj polaznika na vjerskoj pouci je oko 50 i u uzlaznoj je putanji. Od jeseni su u planu novi sadržaji, kao što je iznajmljivanje sale za sportske aktivnosti naših džematlija i osnivanje mejtefskog hora, gdje bi djeca, obilježavajući važnije datume kod nas bošnjaka učila ilahije i kaside.

Sve informacije vezane za Džemat Drammen možete dobiti:

-kod Derviš ef. Varešlije na br: 977 63 910

-kod predsjednika džematskog odbora, Fehim Jahić na br: 91804089

-ili dolaskom u džamiju, na adresi: Hofgaardsgate 15, Drammen

-te kontaktiranjem Centrale Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj.