Oslo

mekteb2018bannerfoto3

minberOd ovog petka, 06.10.2017. džuma namaz će se klanjati u 13.30 ako Bog da. To će potrajati cijeli mjesec oktobar.

Sa dolaskom zimskog računanja vremena džuma namaz će se od 03.11.2017. klanjati u 12.20 ako Bog da.

Džuma namaz je stroga islamska dužnost, farz i 'ajn. Allah dž.š. je naredion klanjanje džume u sljedećim ajetima: „O vjernici , kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite!“ (El-Džuma, 9-10)

Muhammed a.s. je u nekoliko važnih hadisa - izreka istakao važnost i izuzetno vrijednost petka kao dana i džume namaza kao ibadeta. Tako npr. o danu petku kaže: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak."(Bilježi Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..) Petkom ima i momenat kada Allah dž.š. ne odbija dovu. Poslanik a.s. kaže: „U njemu (u petak) ima čas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto - daće mu." (Bilježi Buhari, Muslim). A za vrijednost džume namaza Pejgamber a.s. kaže: „Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio biće mu oprošteno što počini do naredne džume." (Bilježi Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)
 

Džumu namaz nije teško klanjati. Ko želi da to nauči ili malo ponovi to može uraditi na ovom linku koji toplo preporučujemo.

Uz dove Uzvišenom Allahu dž.š. da nam podari da možemo klanjati džume namaze!