Oslo

mekteb2018bannerfoto3

ezandzumaOd petka, 15.03.2019. Džumu namaz ćemo klanjati sa početkom u 14.30 ako Bog da.

O vrijednosti džume namaza se kaže: „O vjernici , kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite!“ (El-Džuma, 9-10)

„Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak." (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

„Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio biće mu oprošteno što počini do naredne džume."(Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)

„U njemu (u petak) ima čas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto - daće mu." (Buhari, Muslim)