Oslo

mekteb2019bannerfoto3

minberNakon nastupanja zimskog računanja vremena, u našim džematima u Oslu (Fougners vei 2A

N -0571 OSLO) i Sarsborgu (Rosenkrantz gata 9 1706 Sarpsborg), džuma namaz će se klanjati u 12.30.

O važnosti džume namaza govori nekoliko ajeta iz Kur'ana ali i nekoliko hadisa - izreka Muhammeda a.s. 

„O vjernici , kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite!“ (El-Džuma, 9-10)

„Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak." (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

„Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio biće mu oprošteno što počini do naredne džume." (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)

„U njemu (u petak) ima čas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto - daće mu." (Buhari, Muslim)

A o tome kako se klanja džuma namaz možete pročitati ovdje