Akcije

mekteb2019bannerfoto3

Približava nam se Kurban bajram koji ove godine pada u nedjelju, 11.08.2019. godine. Ovaj islamski blagdan je vezan za dva velika principa u islamu, jedan je obavljanje pete islamske dužnosti jednom u životu onima koju su u mogućnosti, a to je hadž. A drugi princip je klanje kurbana i djeljenje tog mesa siromašnima. 

Klanje kurbana je naređeno u suri koju većina nas zna i svakodnevno uči a to je sura el-Kevser ili kako je mi obično nazivamo Inna e'atajna. U njoj između ostaloga jasno stoji: .. "pa klanjaj se svome Gospodaru i kolji kurban.."

S toga, svaki slobodan, pametan i punoljetan musliman i muslimanka koji imaju ličnu imovinu i primanja te dovoljno novca koji im nije prijeko potreban za život dužni su zaklati kurban svako za sebe.

Organizacija klanja kurbana kao i svake godine vrši se preko Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i o tome možete pročitati više na ovom linku.

Uplate u Norveškoj se mogu vršiti na sljedeći način:

Broj konta: 1607 34 92355

Cijena: 1800 kr

Poruka/Melding: Kurban

Krajnji datum uplate: 11.08.2019.

Uz dove i molitve Allahu dž.š. da svi u zdravlju i veselju dočekamo ovaj Bajram, da nas Allah dž.š. zaštiti svakog belaja i kušnje, znanog i neznanog udesa, da nas ojača Svojom pomoću i zaštiti Svojom zaštitom, da našu djecu izvede na Pravi put, da roditelje poživi i učini dobrog zdravlja, da u naše domove unese ljubav i sklad, da u naša prijateljstva i poznanstva ugradi razumijevanje, solidarnost i potpomaganje, da naše hadžije obave Petu islamsku dužnost, i da ova zemlja, naša Domovina i cijeli svijet žive u miru, Amin! 

kurbani2019no