Stipendije

mekteb2019bannerfoto3

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj je u toku mjeseca Ramazana i Bajrama 2014. godine sprovela akciju prikupljanja sredstava za pomoć studentima koji studiraju na javnim fakultetima na dodiplomskim studijama. Osigurano je 50 (pedeset) jednokratnih stipendija u iznosu od 2000,- norveških kruna po studentu.

Na osnovu Statuta Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj čl. 51 raspisujemo:

 

KONKURS

za dodjelu jednokratnih stipendija za školsku 2014-15.

Na konkurs se mogu javiti studenti dodiplomskih studija na javnim fakultetima koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1.      Redovni studenti koji prvi put upisuju novu školsku godinu studija u 2014/15

2.      Studira van mjesta stalnog boravka

3.      Nema stipendiju ili neki drugi vid pomoći od drugih organizacija ili institucija

4.      Da nisu prva godina fakulteta.

Potrebna dokumentacija uz molbu:

1.      Molba koja ne treba biti duža od jedne stranice i koja između ostalog sadrži sljedeće informacije: ime i prezime, ime oca i majke, kućna adresa i adresa stanovanja u mjestu studiranja, email adresa, broj mobilnog telefona, prosjek ocjena.

2.      Uvjerenje o redovnom studiju sa fakulteta (ORGINAL)

3.      Lična izjava da nema stipendije ili druge pomoći od drugih organizacija ili institucija

 

Napomena: studenti koji su prošle godine dobili stipendiju i upisali narednu trebaju poslati samo Uvjerenje o upisu u sljedeću godinu studija.

Prilikom dodjele jednokratnih pomoći vodiće se principom:

1.      Zastupljenosti studenata sa svih fakulteta

2.      Zastupljenosti studenata iz svih krajeva gdje žive Bošnjaci

3.      Starije godine studija i bolji prosjek

4.      Podjele pomoći na maksimalno jednog studenta u porodici

5.      Podjednak broj djevojaka i momaka

6.      Studenti koji su pretrpjeli materijalnu štetu tokom poplava

Rok za prijem molbi i dokumentacije je 31.10.2014. na sljedeću adresu:

Det Islamske felleskap Bosnia Hercegovina
Fougners vei 2A
N-0571 Oslo
Norway

 

Izbjegavajte preporučene pošiljke, jer su skupe i spore.

 

 
Komisija za dodjelu stipendija