Halka u okrilju Kur'ana časnog

mekteb2019bannerfoto3

Dr. Faruk Terzić

kuranOve godine se navršava punih pet godina od kako smo počeli sa našom Halkom u okrilju Kur'ana časnog. Prva halka je održana 03.03.2010. kada su dvije generacije polaznika završile kurs Arapskog pisma ispunjavajući potrebne uslove da se krene sa Halkom. Glavna ideja Halke je bila da usavršavamo naše znanje o našoj časnoj knjizi, da se družimo uz Kur'an, da učimo pravilno učiti iz Kur'ana, da se upoznajemo sa prijevodom njegovih značenja, i da se upućujemo u tumačenje njegovih ajeta.

Mjesto i važnost Kur'ana u islamu

Kur'an sam po sebi je sastavni dio naše vjere. Bez Kur'ana teško je zamisliti bilo kakav ibadet u islamu. Bez osnovnog znanja o Kur'anu teško je zamisliti da neko može ispravno razumjevati, ispoljavati, praktikovati pa čak i doživiti islam. S toga, bilo je jako važno, da se revitalizira učenje Kur'ana u našim džamijama i među našim ljudima ovdje u Norveškoj.

Halka se je održavala svake srijede, jednom u hefti, jedan do dva sahata. Vodili smo se idejom da treba uspostaviti finu praksu, ne opteretiti nikoga previše, ustrajati u toj praksi i uspostaviti jedan kontinuitet, a sve to u duhu Poslanikovih riječi: „Allah dž.š. od djela voli ona koja traju, pa makar bila i mala.“

Kur'an i namaz u džematu

U sklopu Halke uvijek se klanjao neki namaz u džematu. Nekada je to bio jedan namaz, kada su dani duži, ili dva - kada su dani kraći. Nekad je to bila samo jacija, nekada samo akšam, a nekada akšam i jacija. U dužim danima, kao što su ovi kroz koje trenutno prolazimo, to je uglavnom ikindija. Razlog ovakvog rasporeda namaza je naravno vezan za ekstremno pomjeranje namaskih vaktova tokom godine koje je karakteristika skandinavskih zemalja.

Metod rada i njegove prednosti

Učili smo obično jedan ajet ili dva. Dobro proučimo sva pravila vezana za ispravan izgovor svakog harfa pojedinačno, te svake riječi, povezivanje riječi te cjeline ajeta. Zatim prevedemo taj ajet na bosanski, nekada upoređujući razne prevode Kur'ana koje imamo. Svako od prisutnih na Halki dobije šansu da prouči ajet koji je po redu, svako dobije stručni komentar i savjet kako bi svoje učenje poboljšao.

Prednost ovog načina učenja je da se puno ponavlja tako da oni koji eventualno propuste neku od Halki, sve vrlo brzo ponove. A oni koji se tek uključuju u Halku ne osjećaju da je tempo previše brz ili težak za njihov nivo.

Izvori i materijal

Materijal za tumačenje Kur'ana je uglavom baziran na klasičnim i priznatim tefsirima/komentarima Kur'ana, mada je fokus usmjeren ka Tefsiru Ibn Kesira, jer on sabire najviše izreka i objašnjenja od Muhammeda a.s., ashaba i najučevnijih ranih generacija uleme.

Plodovi

Dugogodišnjim radom, formirala se je jedna grupa aktivnih učača koji su svake godine učili mukabelu za Ramazan, koji uče Jasin kada se sjećamo naših umrlih i koji komotno mogu pratiti učenje Kur'ana ponaročito petkom kada se prije džume uči džumanska hatma i to petnaestak minuta prije ezana. Jedan od ciljeva podučavanja arapskog pisma je bio da osiguramo toliki broj učača Kur'ana da možemo pretpostaviti da nema dana u godini a da neko do nas iz Halke ne uzme Kur'an i ne prouči nekoliko ajeta.   

Završetak prvog džuza

Radeći ovim tempom i ovom metodologijom, završili smo prvi džuz Kur'ana. Kur'an je inače podijeljen u 30 džuzeva i svaki džuz ima 20 stranica. Mi smo dakle završili 20 stranica Kur'ana, Tedžvida – pravilnog učenja, Terdžeme – prevođenja i Tefsira tumačenja Kur'ana.

Halka će biti aktivna tokom mjeseca Ramazana, koji je i mjesec Kur'ana tako što ćemo učiti mukabelu svaki dan ako Bog da. Svoja redovna druženja Halka počinje u septembru ako Bog da, kada počinje i kurs Arapskog pisma. Ovim putem, pozivamo sve zainteresovane da se uključe sa nama u izučavanju Časne knjige, Kur'ana.