Selamunalejkum!

Drage džematlije,kuran1

Već pet godina organizujemo druženje u okrilju Kur'ana časnog gdje posvetimo jedan sahat u hefti izučavanju Kur'ana i promišljanju o njegovim ajetima. Uz to obavezno klanjamo jedan od namaskih vaktova u džematu i družimo se razgovarajući o vjerskim i duhovnim temama.

Organizovanje ovakvog načina izučavanja Kur'ana i druženja u njegovom okrilju su proistekli iz izreke našeg voljenog poslanika, Muhammeda a.s. u kojoj se kaže: „Kada god se okupi grupa ljudi u nekoj Allahovoj kući radi učenja i proučavanja Kur'ana na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega.“ (Hadis bilježi Muslim) A svima nam je potrebno učenje i proučavanje, smirenost i milost, te okruženje bezgriješnih nuranijskih bića i Božija pažnja.

Metodološki, Halka časnoga Kur'ana ima za cilj da nastavi obučavati svršenike kursa Uvoda u arapsko pismo i da pomogne svima onima koji već znaju učiti Kur'an da čuvaju i osvježe svoju vezu sa Allahovom objavom.

Program se fokusira na tri oblasti koje se mogu označiti skračenicom „TRI T“, što znači Tedžvid: pravilno učenje Kur'ana; Terdžema: prevod Kur'ana i Tefsir: tumačenje Kur'ana.

Dođite da zajedno učimo Kur'an!