Islamski kalendar

mekteb2019bannerfoto3

Mubarek dani i noći

zulhidzeBismillahir-Rahmanir-Rahim

 

U četvrtak, 25. septembra 2014. godine, počinje zul-hidždže, posljednji mjesec u hidžretskom kalendaru, o čijoj vrijednosti govori Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s. Allah, dželle šanuhu, kaže: „Tako mi zore i deset noći...“ (El-Fedžr, 1-2) Allah, dž. š., se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira.

Zatim se Uzvišeni Allah kune sa „deset noći“, misleći na prvih deset noći i dana mjeseca zul-hidždžeta, a da bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.

Buharija bilježi u Sahihu, a Davud i Tirmizi u Sunenima, od Abdullaha, r. a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih 10 dana.” Ashabi su upitali: “O Allahov Poslaniče, čak ni borba na Allahovom putu?” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe u borbu na Allahovom putu, dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!“

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera, r. a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil (La ilahe illellah), tekbir (Allahu ekber) i tahmid (el-hamdu lillah).”

Allah najbolje zna, ali hafiz Ibn Hadžer, koji je protumačio Buharinu zbirku hadisa u svom poznatom djelu “Fethul-Bari“, kaže: „Mislim da je razlog odlikovanja deset dana zul-hidždžeta taj što su u njima sakupljeni svi ibadeti: namaz, post, sadaka, hadž, što nije slučaj ni sa bilo kojim drugim vremenom.“

Ibn Tejmijje je upitan da li je deset dana zul-hidždžeta bolje od zadnjih deset dana ramazana, pa je odgovorio: „Deset dana zul-hidždžeta je bolje od deset zadnjih dana ramazana, a noći zadnje trećine ramazana su bolje od deset noći zul-hidždžeta.“

Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Prvi dan zul-hidždžeta je dan u kojem je oprošteno Ademu, alejhis-selam, pa ko bude postio taj dan, biće mu oprošteni svi grijesi.

Drugog dana zul-hidždžeta Allah, dž. š., je primio dovu Junusa, a. s., i izbavio ga iz utrobe kita, pa ko bude postio taj dan, kao da je činio ibadet čitavu godinu.

Treći dan zul-hidždžeta je dan u kojem je primljena dova Zekerijjaa, a. s., i ko bude postio taj dan, biće mu primljena dova.

Četvrti dan je dan u kojem se rodio Isa, a. s., i ko ga provede posteći, Allah će otkloniti od njega svaki očaj, siromaštvo i na Sudnjem danu će biti s onim koje je Allah obradovao.

Peti dan je dan u kojem se rodio Musa, a. s., i ko ga provede posteći biće spašen od licemjerstva i kazne u kaburu.

Šesti dan zul-hidždžeta je dan u kojem je Allah, dž. š., podario svom Poslaniku svako dobro/hajr i ko ga provede posteći, Allah će mu se smilovati i spasiće ga svake kazne poslije njega.

Sedmi dan je dan u kojem se zatvaraju vrata Džehennema i ne otvaraju se sve dok ne prođe 10 dana zul-hidždžeta, pa ko bude postio taj dan, Uzvišeni Allah će mu zatvoriti trideset vrata svake poteškoće i otvoriće mu vrata olakšice.

Osmi dan je dan koji se zove Jevmu-Tervije, ko ga bude postio biće mu data velika nagrada, tj. biće obilato nagrađen nagradom čiju vrijednost niko drugi ne zna osim Allaha, dž. š.

Deveti dan zul-hidždžeta je dan koji se zove Jevmu-Arefe, tj. dan Arefata, pa ko ga bude postio biće mu to iskupljenje (keffaret) od grijeha za prošlu i narednu godinu. To je dan u kojem je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu upotpunio, i blagodat Svoju prema vama ispunio, i zadovoljan sam da islam bude vaša vjera.” (El-Ma'ide, 3)

Od hazreti Aiše se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah, dželle šanuhu, oslobodi više robova od vatre od dana Arefata.“ (Muslim, En-Nesai)

Kao što je noć Lejletul-Kadr najbolja noć u godini, tako je i dan Arefata najbolji dan u godini.

I deseti dan zul-hidždžeta je Jevmul-Adha, pa ko u njemu zakolje kurbana, s prvom kapi krvi koja potekne brišu se grijesi njemu i njegovoj porodici. A ko nahrani vjernika ili udijeli sadaku u tom danu, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu bezbjednog, sigurnog i biće mu vaga njegovih djela/mizan teža od brda Uhud.”

Preporučeni ibadeti tokom ovih dana:

Među dobrim djelima koje trebamo raditi jest post, jer uzvišeni Allah kaže u hadisi-kudsijji: “Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, koji je Moj i ja za njega nagrađujem!”

Noćni namaz (kijamul-lejl). Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je dobrovoljni post u ovim danima ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz u svakoj njegovoj noći ravan je dobrovoljnom namazu u noći Lejletul-Kadr. (Tirmizi) Allahu ekber! Divno!

Učenje Kur'ana i razmišljanje o njegovom značenju, jer za svaki proučeni harf se dobija deset nagrada.

Činjenje mnogo sedžde, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Čini puno sedždu, jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću deredžu/stepen i izbrisati ti jedan grijeh.”

Izgovaranje što više tehlila (La ilahe illellah), tekbira (Allahu ekber), tahmida (el-hamdu lillah).

Što više činiti pokajanje (tevbu). Mada se trebamo stalno kajati, tokom ovih mubarek dana još više trebamo činiti tevbu i posvetiti svoja srca ibadetu.

Sadaka i pomoć nekome u nevolji, naročito u danima hadždža, zavrjeđuje posebnu pažnju i nagradu kod Allaha, dželle šanuhu.

Na dan Arefata, deveti dan zul-hidždžeta, strogo se preporučuje post za one koji su kod kuće, tj. ne obavljaju hadždž, jer je to najvažniji dan u godini, pa ko ga bude postio, biće mu to iskupljenje za grijehe u prošloj i narednoj godini i post toga dana briše grijehe i protekle i nastupajuće godine. (Muslim)

Deseti dan zul-hidždžeta je dan Kurban-bajrama i zabranjeno ga je postiti.

Ako možemo, iskoristimo sjajnu priliku i provedimo ove mubarek dane u postu i spomenutim vrstama ibadeta, ili makar jedan dan. Dan Arefata nikako ne bi smjeli propustiti! Ovu blagodat je Uzvišeni Allah svima podario i ponudio, pa je ne propustimo, jer mnogi od nas neće dočekati sljedeću priliku. Smrt nam je bliža od žile kucavice. Takmičimo se u dobrim djelima, jer uvijek možemo i bolje i više.

Uzvišeni Allahu, uslišaj naše dove, ukabuli naša dobra djela, učvrsti nas na Putu istine, povećaj našu međusobnu ljubav, ukrasi naše džamije što većim džematom, osvijetli naše kuće Kur'anom i namazom, uputi našu djecu, povećaj nam korisno znanje, red, rad i disciplinu, osnaži naše rodbinske veze, primi naše pokajanje, oprosti nam grijehe i uvedi nas u Džennet sa Tvojim miljenicima i odabranicima. Ti, Uzvišeni Allahu, doista sve znaš, sve čuješ i sve možeš!

Priredio Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, 24.09.2014. god.