Novosti

mekteb2018bannerfoto3

aladzadzamijaNa jučerašnjoj sjednici Rijaseta Islamske zajendice u Bosni i Hercegovini je razmatrana informacija o podizanju optužnice u slučaju rušenja Aladža džamije za zločin protiv čovječnosti, a u vezi sa uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika.

Ovim povodom Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je prihvatio izjavu u kojoj se kaže:

"Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je zadovoljna podizanjem optužnice za krivično djelo zločina protiv čovječnosti radi rušenja Aladže džamije pokrenute protiv Gorana Mojevića iz Foče. Istovremeno iskazujemo bojaznost za eventualnim izostankom naredbodavne odgovornosti Republike Srpske. Iako nas raduje činjenica da je rušenje džamije okarakterizirano kao zločin protiv čovječnosti, nikako ne pristajemo na stav da je optuženi samoinicijativno ili sa grupom ljudi porušio džamiju. Presude domaćih i međunarodnih sudova jasno su pokazale da je rušenje Aladže džamije kao i svih drugih džamija na području Republike Srpske bilo organizirano i precizno isplanirano od tadašnjih vojnih i civilnih organa Republike Srpske".

Zbog toga tražimo da se ovaj zločin protiv čovječnosti detaljno ispita i dokaže kako pojedinačna tako i naredbodavna odgovornost. Mi u Islamskoj zajednici pripremamo uključivanje u postupak kao oštećena strana sa aktivnim učešćem, u skladu sa zakonom, kako bi se precizno i jasno dokazala uloga optuženog i odgovornost Republike Srpske, stoji na kraju današnjeg saopćenja.

(N1info)