Novosti

mekteb2019bannerfoto3

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj je pripremila zidni kalendar i takvim za 1441 hidžretsku odnosno 2020. gregorijansku godinu. Kalendar se može preuzeti u prostorijama naših džemata širom Norveške.
Pored kalendarskog dijela i javnih praznika, kalendar sadrži i hidžretski (muslimanski) kalendar sa mubarek danima i noćima, bajramima i namaskim vremenima.
Svaki kalendarski mjesec ukrašen je slikom poznatih džamija iz Domovine.
Posebno se obratila pažnja da kalendar bude velikog formata kako bi se sva slova i brojevi lahko mogli čitati.
Uz zidni kalendar dobijate i praktičnu knjigicu sa kratkim surama i dodatni takvim manjeg formata.
Simbolična cijena ovog kalendara i takvima je kr. 100,-
Svi prihodi od ovog kalendara idu na konto Emaneta za kupovinu i izgradnju vjerskih objekata u Norveškoj