Novosti

mekteb2019bannerfoto3

kun2Muslimsk dialognettverk (MDN) følger med på situasjonen som har oppstått på grunn av fare for spredning av koronaviruset. På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) råd og veiledning foreslår MDN følgende tiltak overfor alle moskeer:

1. Alle arrangementer med over 50 deltakere, inkludert fredagsbønn og helgeskoler, avslyses inntil videre.

2. Unngå nær kontakt med andre. Håndhilsing og klem bør unngås.

3. Vask hendene ofte med såpe og vann. Antibac benyttes når det ikke finnes vann.

4. Overflater og gjenstander som blir berørt av flere bør omfattes av et system for hyppig rengjøring.

5. Eldre og andre i risikogruppen bør ikke oppsøke moskeer.

Dette rådet gjelder også islamske organisasjoner som ikke er medlemmer av MDN.

For de som er usikre på om det finnes noe religiøst grunnlag for å kunne avslyse fredagsbønner og liknende samlinger på grunn av smittefare, henvises til Det europeiske fatwarådets hjemmeside www.e-cfr.org

MDN følger situasjonen og kommer med oppdaterte råd.

11.03.2020
Styret i MDN