Novosti

mekteb2019bannerfoto3

ezanmunaranocMubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu nastupa u akšam, u utorak, 7. aprila,  doživljava se kao vjesnik nadolazećeg mjeseca posta, mubarek ramazana. Mjesec ramazan nastupa sa akšamom u četvrtak 23. aprila ako Bog da.

Obilježava se i kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji bosanskih muslimana poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja.

Ova odabrana noć u hadisima, predajama Poslanika Muhammeda, a.s., se spominje kao noć u kojoj Uzvišeni Allah, dž.š., određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah, dž.š., prašta ljudima grijehe.

Muhammed a.s. kaže: „U petnaestoj noći ša'bana, Allah pogleda sva Svoja stvorenja i svima oprosti izuzev mušriku i onome čije je srce ispunjeno mržnjom i neprijateljstvom prema drugom muslimanu“. (Hadis bilježi imam Ibn Madže)

Jedan dio tumača Kur'ana časnog smatra da se ova noć spominje u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah, dž.š., kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe. Lejletu-l-berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah, dž.š., u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.

Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine ša'bana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je "Nisfuš-Ša‘ban", što znači polovina mjeseca ša'bana.

Tradicionalno muslimani našeg podneblja mubarek noći provode učeći Kur'an-i-Kerim, klanjajući nafile uz zikr-često spominjanje i veličanje Gospodara, kao i upućivanjem dova Svemilosnom. To obično radimo zajedno u džamijama ali ove godine ćemo to raditi u svojim domovima zbog pandemije koja vlada skoro cijelim svijetom.

Lijepo je postiti dan uoči ove mubarek noći tj. utorak, 07. april.

Na kraju da još podsjetimo da je lijepo učiti ovu dovu sve do početka ramazana:

Allāhumme bārik lenā fī redžebe we ša’bāne we bellignā ramadāne.

„Allahu naš, blagoslovi nas u mjesecima redžebu i ša’banu i omogući da dočekamo ramazan“.

Da svi uz Božiju pomoć dočekamo ovaj ramazan živi i zdravi, Amin!