Ihsan

mekteb2019bannerfoto3

Ihsan (Arabic: احسان)  je arapski termin koji označava "savršenstvo" ili "izvrsnost" (Ara. husn) Riječ "Ihsan" u arapskom jeziku predstavlja derivat glagola "ahsana", sto znači raditi stvari bolje. Tako je doslovno jezično značenje riječi ihsan činiti najbolje, što je u stvari činjenje onog sto je Bog zapovjedio da se čini. To je u stvari uzimanje nečije unutarnje vjere (iman) i pokazivanje imana kako u djelima tako i u akciji, to je osjećaj društvene odgovornosti koji proističe iz vjerskih uvjerenja. U Islamu, ihsan je odgovornost muslimana za postizanje savršenstva, ili izvrsnosti, u bogoslužju, tako da muslimani pokušavaju da obožavaju Boga (Arapski Allaha) kao da Ga vide, iako ga oni ne mogu vidjeti (s obzirom na vjerovanje dasee Allah ne može vidjeti), oni bez ikakve sumnje vjeruju da on stalno bdije nad njima. Ta definicija dolazi iz hadisa (hadis poznat kao hadis o Džebrailu) u kojem Muhammed a.s. kaže: "[ihsan je] da obožavamo Boga, kao da Ga vidimo, i ako ga ne možeš vidjeti, on zaista vidi tebe. "(El-Buhari i Al-Muslim).

Ihsan, što znači "činiti lijepe stvari", jedan je od tri dimenzije islamske vjeroispovijesti (Arap. ad-Din): Islam, iman i ihsan. Za razliku od naglaska islama (što treba učiniti) i imana (zašto treba učiniti), koncept ihsana prvenstveno je povezan s namjerom. Onaj tko "čini ono što je lijepo" se zove Muhsin. Termin muhsin označava osobu koja može postići pravi ihsan uz pomoć i vodstvo od Allaha, koji upravlja svim stvarima. Dok su tradicionalni islamski pravnici koncentrisani na islam a teolozi na Iman, pobožni vjernici, kao i sufije su usmjerili pozornost na ihsan.

Neki islamski učenjaci objašnjavaju ihsan - kao unutarnju dimenziju islama, dok je šerijat opisan kao vanjska dimenzija islama.

Iz prethodnih rasprava bi trebalo biti jasno da nije svaki Musliman čovjek ili žena vjere (mu'min), ali svaki čovjek vjere je musliman. Nadalje, musliman koji vjeruje u sve principie islama ne mora nužno biti pravedna osoba, činitelj dobra (Muhsin), ali uistinu dobar i pravedan čovjek i musliman predstavlja istinskog čovjeka vjere.

Ihsan "predstavlja najviši oblik obožavanja" (ibadet). To je izvrsnost u poslu i socijalnoj interakciji. Na primjer, ihsan uključuje iskrenost tokom islamske molitve i zahvalnost roditeljima, obitelji i Bogu.