Hadždž

mekteb2019bannerfoto3

Šema obreda hadža.
  • Na donjoj šemi predstavljeni su hronološkim redom obredi hadža počevši od mikata-mjesta oblačenja ihrama.
  • Potrebno je počevši od mikata slijediti linije i brojeve koji označavaju pojedine radnje koje je potrebno obaviti.

    shema

Slijedeće: Propisi vezani za putovanje

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.