Hadždž

mekteb2019bannerfoto3

1. Dan hadža - Oblačenje ihrama

Oblačenjem ihrama započinju obredi hadža. Ihrami se oblače na mikatima.
 • Što se tiče mjesnih mikata to su granice preko kojih hadžija ne smije preći na putu za Mekku, osim pod ihramom.

1. Dan hadža - Tavaf-ul-kudum i sa'j

 • Tavaf-ul-kudum ili početni tavaf oko Ka'be.

2. Dan hadža - Posjeta mesdžid-ul-Haifu

 • U sabah osmog Zul-hidžeta
 • Sa ovom plemenitom vezom dva stranca mogu biti ujedinjeni kao zupci češlja. Ono proizvodi međusobnu ljubav, duh saradnje, dijeljenje dobara, žrtvovanje, razumijevanje i toleranciju.

3. Dan hadža

 • Ujutro deveti dan Zul-hidžeta.
 • Nakon zalaska sunca odlazak na Muzdelifu

4. Dan hadža

 • Božije milosrđe je jedano od ključnih načela u Kur'anu. Pomoću Božije milosti sve stvari u ovom univerzumu postoje. Ona je jasan znak uspjeha, prosperiteta i sreće što ojačava odnose prema bližnjima. (6:133; 4:175; 7:56; 15:56; 18:58; 39:53; 7:156; 12:64).

5. Dan hadža

 • Veza Islama može ujediniti strance u bratstvo jače nego krvne veze.
  Bratstvo je jedan od najvećih blagoslova Božijih pomoću kojeg su dva srca usklađena i saglasno Kur'anu ono se ne može postići bez Božije milosti kad bi se uložilo i sve što postoji na svijetu. (8:63).
 • Sa ovom plemenitom vezom dva stranca mogu biti ujedinjeni kao zupci češlja. Ono proizvodi međusobnu ljubav, duh saradnje, dijeljenje dobara, žrtvovanje, razumijevanje i toleranciju.

6. Dan hadža

 • Oni koji vjeruju su nepokolebljivi u svojoj ljubavi prema Bogu" (2:165). Jedan od Božijih atributa je al-Wadud, Onaj koji voli. Vjera i djela pravednosti zarađuju Božju ljubav.
 • Osoba koja voli Allaha voli takode Allahova stvorenja što je efikasno sredstvo za mir i smirenost. (11:90; 85:14; 19:96; 3:31,159; 5:34).

7. Dan hadža

 • Božije milosrđe je jedano od ključnih načela u Kur'anu. Pomoću Božije milosti sve stvari u ovom univerzumu postoje. Ona je jasan znak uspjeha, prosperiteta i sreće što ojačava odnose prema bližnjima. (6:133; 4:175; 7:56; 15:56; 18:58; 39:53; 7:156; 12:64).

8. Dan hadža

 • Božije milosrđe je jedano od ključnih načela u Kur'anu. Pomoću Božije milosti sve stvari u ovom univerzumu postoje. Ona je jasan znak uspjeha, prosperiteta i sreće što ojačava odnose prema bližnjima. (6:133; 4:175; 7:56; 15:56; 18:58; 39:53; 7:156; 12:64).

9. Dan hadža - Oprosni tavaf

 • Božije milosrđe je jedano od ključnih načela u Kur'anu. Pomoću Božije milosti sve stvari u ovom univerzumu postoje. Ona je jasan znak uspjeha, prosperiteta i sreće što ojačava odnose prema bližnjima. (6:133; 4:175; 7:56; 15:56; 18:58; 39:53; 7:156; 12:64).

Slijedeće: Šema hadža

Neka vam je uzor Poslanik s.a.v.s.!

Ponašanje se uči oponašanjem, od male dobi! Kad smo mali učimo ponašanje gledajući i oponašajući svoga babu i majku. Kada smo narasli koga ćemo oponašati? Tko je naš najbolji uzor i ideal. Božji poslanik s.a.v.s.!.