Namaz

mekteb2018bannerfoto3

Dženaze-namaz je poseban namaz koji se klanja umrlim muslimanima i muslimankama kao i njihovoj djeci. Dženaze-namaz je farz-kifaje to jest zajednička dužnost svih muslimana koji žive u mjestu gdje se desio smrtni slučaj i gdje će se klanjati dženaze-namaz. Ako ovaj namaz klanja nekoliko ljudi sa ostalih ljudi tog mjesta spada dužnost i odgovornost za taj namaz. Međutim ako niko ne bi klanjao dženaze-namaz onda će svi muslimani tog mjesta biti griješni za propust tog farza.                                                                               VIDEO

Dženaze-namaz se klanja stojeći, znaci nema ruku-a i sedžde. Kada dođemo na mjesto gdje će se klanjati dženaze-namaz poredamo se u safove iza imama s tim da uvijek mora biti neparan broj safova.

Dženaze namaz nema nijednog potpunog rekata. Klanja se samo stojeći (na kijamu), a sastoji se od četiri tekbira i selama. Tko ne izgovori makar jedan tekbir ne vrijedi mu namaz, jer tekbiri su farz.

  1. Kada smo se poredali u safove zanijetimo dženaze-namaz ovim riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATEL DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TEALA VE SALATEN ALEN-NEBIJJI VE DUAEN LI HAZEL MEJJITI IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI.Ako ne znamo ovaj nijjet dovoljno je da odlučimo u ime Allaha da ćemo klanjati dženaze-namaz umrloj osobi koju ne moramo lično poznavati a možemo jednostavno i svojim riječima zanijetiti: JA ODLUČIH U IME ALLAHA DA KLANJAM DŽENAZU NAMAZ OVOJ UMRLOJ OSOBI I PRISTADOH ZA OVIM IMAMOM ALLAHU EKBER.
  2. Pošto smo zanijetili i izgovorili početni tekbir, Allahu ekber, stavimo ruke na pojas, desnu preko lijeve, i učimo SUBHANEKE s tim da iza riječi "ve teala džedduke" dodamo jos "ve dželle senauke".
  3. Kada smo proučili SUBHANEKE izgovaramo drugi tekbir, imam prvo a mi iza njega, i onda učimo SALAVATE.
  4. Poslije proučenih SALAVATA izgovaramo treći tekbir a iza njega učimo dovu ALLAHUME RABBENA ATINA FIDDUNJA... Iza ove dove izgovorit ćemo i četvrti tekbir a potom predajemo selam na desnu stranu, spuštajući desnu ruku a zatim na lijevu stranu spuštajuću lijevu ruku i na kraju proučimo FATIHU.

Time smo klanjali dzenaze-namaz.

NAPOMENA: U ovom videu objašnjeni su i drugi namazi osim dženaze namaza: džuma i teravih

..............

Da Uzviseni Allah nagradi brata, koji je ovo pripremio. Amin!