Namaz

mekteb2018bannerfoto3

Kako se klanja, za najmlađe.

OBAVEZNI SASTAVNI DIJELOVI (ruknovi) NAMAZA SU (ovim redoslijedom): 

1. Iftitahi tekbir - Početni tekbir

ALLAHU EKBER

2. Kijam - Mirno stajanje u namazu

3. Kiraet - Učenje Kur'ana u namazu

4. Ruku' - Naklon u namazu
SUBHANE RABBIJE-L-'AZIM

SEMI'ALLAHU LI MEN HAMIDEH
RABBENA LEKE-LHAMD

5. Sedžda dva puta - Spuštanje lica na tle
SUBHANE RABBIJE-L-A'LA

6. Kadei-ehire - Posljednje sjedenje
ET-TEHIJJATU, SALAWATI, DOVA

7. Predaja selama na desnu pa na lijevu stranu
ES-SELAMU 'ALEJKUM WE RAHMETULLAH