Namaz

mekteb2018bannerfoto3

PREGLED DNEVNIH NAMAZA                                                                                            VIDEO

n-12

Pregled možete skinuti na A4 formatu: Ovdje.

VIDEO PREGLED DNEVNIH NAMAZA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMAZI

REKATI

SABAH-FEDŽR

PODNE-ZUHR

IKINDIJA-'ASR

AKŠAM-MAGRIB

JACIJA-'IŠA'

 

 

od zore do pred

izlazak sunca

kad sunce pređe polovinu neba

kad sunce nagne ka zapadu

kad sunce zađe

kad nestane dnevne svjetlosti

SUNNET

1.

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza. Bismilla, Fatiha, Sura

 

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

2.

Bismilla, Fatiha. Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

 

Bismilla, Fatiha, Sura

sjedenje

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

Ettehijjatu

Ettehijjatu, Salavati,

 

Ettehijjatu, Salavati,

3.

 

Bismilla. Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

 

Subhaneke. Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

4.

 

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

 

Bismilla. Fatiha, Sura

sjedenje

 

Ettehijjatu, Salavati, Dove. Selam

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

 

Ettehijjatu. Salavat), Dove, Selam

FARZ

1.

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla. Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla Fatiha, Sura

2.

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla. Fatiha. Sura

sjedenje

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

Ettehijjatu

Ettehijjatu,

Ettehijjatu,

Ettehijjatu.

3.

 

Bismilla, Fatiha

Bismilla, Fatiha

Bismilla, Fatiha

Bismilla. Fatiha

4.

 

Bismilla, Fatiha

Bismilla, Fatiha

 

Bismilla, Fatiha

sjedenje

 

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

Ettehijjatu, Salavati, Dova, Selam

Ettehijjatu. Salavati, Dove, Selam

Ettehijjatu, Salavati. Dove, Selam

ZADNJI

SUNNET

1.

 

Subhaneke. Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

 

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha, Sura

Subhaneke, Euza, Bismilla. Fatiha, Sura

2.

 

Bismilla, Fatiha, Sura

 

Bismilla, Fatiha, Sura

Bismilla, Fatiha. Sura

sjedenje

 

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

 

Ettehijjatu, Salavati, Dove. Selam

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam

VITR

1.

 

 

 

 

Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha. Sura

2.

 

 

 

 

Bismilla, Fatiha, Sura

sjedenje

 

 

 

 

Ettehijjatu

3.

 

 

 

 

Bismilla, Fatiha. Sura Tekbir, Kunut dova

sjedenje

 

 

 

 

Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam