Sunday, September 26, 2021
HomeNovostiNekoliko uzroka koji post mogu učiniti neobaveznim

Nekoliko uzroka koji post mogu učiniti neobaveznim

Svi znaju da je post jedan od temeljnih načela i sastavnih dijelova vjere islama. Ali malo se obraća pažnja da se u ajetu u kojem se naređuje post spominju i kategorije ljudi koje ne moraju postiti: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili.

Određen broj dana; a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih dana. Onima koji ga teško podnose, otkup je da siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A neka znate, bolje vam je da postite “ (2:183-4). Ovaj ajet potvrđuje jednostavnu naredbu za sve vjernike da poste, ali imajući u vidu razne situacije u kojima se ljudi mogu naći, ne zahtjeva od bolesnih i putnika da poste.

Pa evo nekoliko dodatnih uzroka koji mogu učiniti post neobaveznim:

Bolest

Ako je čovjek bolestan ne treba postiti. Kada ozdravi onda će napostiti. Ko je hronično bolestan nahranit će siromaha za svaki dan propuštenog posta ramazana (fidija).

Put

Ako se neko nađe na putu koji je duži od 86 km i koji je izuzetno težak i zahtjevan on ne treba postiti taj dan. Taj dan će napostiti iza ramazana.

Menstrualni ciklus

Žene tokom menstrualnog ciklusa ne trebaju postiti, a dane koje su propustile, napostit će nakon ramazana.

Trudnoća i dojenje

Ako se majka boji da bi post ugrozio njeno zdravlje ili zdravlje bebe ne treba postiti, nego će napostiti propuštene dane kada mogne.

Vojska

Vojnik koji se nalazi neposredno u borbi ili u periodu napornih vježbi, gdje bi post mogao štetno djelovati na njegovu borbenu gotovost ne treba postiti. Napostit će iza ramazana.

Duboka starost

U dubokoj starosti čovjek nije dužan postiti niti napostiti nego umjesto toga nahraniti siromaha odnosno platiti (fidiju).

Neuračunljivost

Osoba koja nije pri pameti nije obavezna postiti niti napostiti.

Djetinjstvo

Nepunoljetnoj djeci nije obavezno postiti ali im se preporučuje radi navikavanja. 

Izgladnjelost i dehidracija

U slučaju izgladnjelosti ili dehidracije ne treba postiti, a u slučaju da izgladnjelost ili dehidracija bude tolika da može oštetiti organizam nije dozvoljeno postiti.

Prijetnja životom i primoranost

Ako se čovjek nađe u situaciji da ga neko primorava da omrsi, ili mu prijeti smrću ili sličnim onda se može omrsiti, ali će napostiti taj dan iza ramazana.

Težak fizički posao

Oni koji se bave teškim fizičkim poslom, kao što je npr. rad u rudniku, sjetva, kosidba i žetva nisu dužni postiti, ali su dužni napostiti propuštene dane nakon ramazana.

Vanredna situacija ili hitan slučaj

Ako se čovjek nađe u vanrednoj situaciji kao što je npr. spašavanje utopljenika ili gašenje požara, nije dužan postiti, ali će napostiti taj dan iza ramazana.

U svim situacijama kada čovjek ne posti u ramazanu, odnosno kada prekine post radi jednog od navedenih razloga, treba paziti na hurmet, odnosno svetost mjeseca ramazana. Zato ako čovjek prekine post i pojede nešto da bi utalio glad ili žeđ ne treba nastaviti javno jesti ostatak dana kao da nije ramazan.

Ukratko, moguće poteškoće koje bi mogli imati tokom dugih ramazanskih dana ove godine možemo riješiti jednim ili kombinacijom mnogih od spomenutih uzroka. Uz dug dan, pojava zabrinjavajući simptoma izgladnjelosti ili dehidracije  su validni razlozi da se čovjek omrsi i da naposti taj dan iza ramazana.

Popularno