Thursday, September 21, 2023

Iman

Time što biva musliman, kao što je ranije objašnjeno, osoba je zavrijedila obećanu Božju nagradu u ovom životu, kao i na onom svijetu. Međutim, za one koji su ambiciozni da se više približe Bogu, i da dobiju višu razinu njegove nagrade, trebaju da postignu veći stupanj vjere od islama, koji je Iman.

Iman je u tome da vjeruju u Allaha, Njegove anđele, Njegove knjige, Njegove poslanike, Posljednji dan, i da vjeruju u božansku predodređenost sudbine, i dobra i zla koje nas zadesi. Ova razina je više teoretske prirode nego prvi stupanj islama. U prvoj razini, islam, čovjek se sprema za obožavanje Boga kroz akcije, koja se obavljaju kroz pet navedenih islamskih obaveza.

Da bi došli do drugog stupnja, Imana, viši nivo vjere je potreban. Dublji stupanj očitovanja vjere je potreban. To podrazumijeva vjerovanje u Boga i ono što je rekao. On nas je obavijestio u Svojoj knjizi, Kur’anu, da postoje meleki, da je On poslao prethodne Knjige čovječanstvu, dostavljene putem prethodnih poslanika.

Dakle, osoba koja je na stupnju Imana (Mu’min) smatra da ne samo da Bog postoji nego i da je On sposoban od učini sve što On želi. Mu’min vjeruje u sve što je Bog rekao u Kur’anu. On / ona smatra da postoje druge inteligentne kreacije od Boga, različite od ljudskih bića, osobito meleki. Među njima su Džibril (Gabriel, medij između Boga i Njegova ljudskih glasnika), Mika-il (Michael, melek održavanja), Ezra-il (melek smrti), Israfil (melek trube), Radhwan (čuvar Dženneta), Malek (čuvar džehennema), Raqeeb i ‘Ateed (meleki koji čuvaju zapise naših dobrih djela i loših djela), i Nakker i Nakeer (anđeli koji ispituju čovjeka kratko nakon smrti). Mu’min je osoba koja vjeruje da ti meleki postoje, i da smo mi pod njihovim utjecajem.

Mu’min također vjeruje da je Bog otkrio svoju smjernice za čovječanstvo u prethodnim knjigama prije Kur’ana. Među njima su Tora (Stari zavjet objavljen Musau, Mojsije, savs), Zebur (objavljen Poslaniku Davudu, David, savs), i Indžil (Novi zavjet koji otkriva da je Mesija, Isa Bin Mariam, Isus Krist, sin Marijin , savs). Ove knjige prenose istu poruku i smjernice za čovječanstvo sažetu u Kur’anu. Mu’min, nadalje, ima jednako poštovanje i ljubav prema prethodnim Božjim poslanicima, i ne bi trebali razlikovati jedne od drugih, ili stati na stranu jednih protiv drugih.

Mu’min vjeruje da je ovaj život test, u kojem se sva naša djela i aktivnosti bilježe od strane meleka. Mi ćemo biti odgovorni za cijeli test kada sretnemo svoga Stvoritelja na Sudnjem danu. Dakle, vjerovanje u Posljednji dan je priznanje odgovornosti i polaganja računa. To je poticaj za ljude da čine dobro u ovom životu kako bi bili nagrađeni u džennetu, i upozorenje protiv činjenje zla, kako bi izbjegli kaznu u džehennemu.

Konačno, Mu’min vjeruje u Al-Qada Wal qadar, ili božansko određenje sudbine, i dobra i zla koje nas snalazi. To je uvjerenje u sposobnost Allaha, neka je hvaljen On, da odredi naše ponašanje.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »