Saturday, July 20, 2024
HomeVjeraIslam8.4 Savjeti ljakara

8.4 Savjeti ljakara

Čuvanje zdravlja i ljekarski savjeti

Hadž je ibadet koji zahtijeva izuzetan napor. Ova činjenica se vrlo malo ili nimalo aktuelizira i njoj se olahko prilazi. Obično se, u oduševljenju kod odluke da se krene na hadž, zaboravi upitati da li je pojedinac doista spreman na izuzetne fizičke napore koji ga čekaju? Da li njegovo psihičko i fizičko stanje te kondicija odgovaraju predstojećim naporima.

Na osnovu šestogodišnjeg iskustva u obavljanju dužnosti ljekara u pratnji hadžija i analiza učinjenog slobodan sam dati savjete koji su podijeljeni u tri korisničke grupe:

  • Savjeti hadžiji
  • Savjeti ljekaru
  • Savjeti organizatoru
Opći ljekarski savjeti i savjeti za čuvanje zdravljaNa osnovu šestogodišnjeg iskustva u obavljanju dužnosti ljekara u pratnji hadžija i analiza učinjenog slobodan sam dati savjete:
ü       Savjeti hadžijiü       Savjeti ljekarimaü       Savjeti organizatoru
Hadžija
Treba imati na umu sljedeće činjenice:
Prilikom obavljanja tawafa (sedam puta obilazak oko Kabe) i saja, hadžija treba u kontinuitetu da pređe oko 7 km, i to u velikoj gužvi, sa brojnim drugim hodočasnicima.
Silazak sa Muzdelife na Minu, prvoga dana Bajrama, zahtijeva pješačenje od oko 4 km uz nošenje ličnih stvari. Zatim slijedi bacanje kamenčića na Mini u nezapamćenoj gužvi.
To je veliki napor i za mlade ljude u dobroj fizičkoj kondiciji, a kamoli za one koji to nisu.Dužni smo da realno proanaliziramo svoje zdravstveno stanje i fizičke mogućnosti.
Allah, dž.š., nikoga ne zadužuje preko njegovih mogućnosti, a jedan od uvjeta obavljanja hadža je dobro zdravstveno stanje i kondicija.
Ako ne možemo u kontinuitetu preći 7-10 km ili ako nismo u stanju nositi lični prtljag pješačeći do 6 km, onda bismo trebali razmotriti mogućnosti slanja bedela, koji će za nas sve ovo moći adekvatno obaviti.
S druge strane, ovo treba da navede vjernike da bez odlaganja, dok su u snazi, obave ovaj vjerski obred.Ljekari
Ljekar je u prilici da dadne savjet i mišljenje hadžiji o njegovoj fizičkoj i zdravstvenoj podobnosti za putovanje i obavljanje obreda.To može učiniti samo ljekar koji je obavio hadž (jer poznaje sve poteškoće puta) i koji ima potpuni uvid u zdravstveno stanje pacijenta.
Za ovo je neophodno: opći biohemijski status (primaranog, bolje sekundarnog nivoa), EKG, detaljna anamneza, internistički i neurološki status.U odnosu na mogućnost obavljanja hadža možemo razlikovati tri grupe:hadžije koji mogu putovati i sami obaviti obred;hadžije kojima tokom puta i obavljanja obreda treba pomoć;osobe koje ne mogu podnijeti napor puta i samoga obreda.Na putovanju ljekar pruža medicinske usluge i djeluje u vanrednim okolnostima. Mora biti vičan poslu u hitnim i vanrednim situacijama te sposoban za samostalno odlučivanje i zbrinjavanje.
Osim snalaženja u dijagnosticiranju i tretmanu urgentnih stanja, neophodno je da umije intravenski aplicirati terapiju i zbrinuti ranu.Organizatori
Prilikom oglašavanja putovanja na hadž, organizator bi trebao dati uputstva o onome što putnika očekuje tokom putovanja.
Hadžije treba pripremiti na teškoće putovanja, uvjete kolektivnog smještaja itd. Tako pripremljeni zasigurno će se lakše suočiti sa izazovima i tegobama puta.Organizatoru puta na hadž jako je važno da prije polaska utvrdi koliko ima sposobnih, odnosno ograničeno sposobnih hadžija te kakvo je njihovo zdravstveno stanje. Navedeni podaci su korisni za planiranje puta (rasporeda sjedenja, odmora, konaka itd.), broja pomoćnika vodičima, nabavke lijekova i dr.·         Danas se savremenom medicinskom aparaturom u određenim ustanovama može procijeniti koliko pojedinac može prepješačiti lagahnim hodom te da li je u stanju prepješačiti udaljenost od 7 km (koliko se procjenjuje da će preći tokom tawafa i sa’ja)
Smatram uputnim i višestruko korisnim obaviti ove procjene.·         Sve podatke o zdravstvenom stanju hadžija treba pohraniti u kompjutersku bazu podataka. Jedino na taj način ljekar u svakom momentu može imati dostupne informacije o ranijem zdravstvenom stanju hadžije te o njegovom medicinskom tretmanu tokom putovanja.
Organizatoru je na raspolaganju već gotova digitalna baza podataka, a sličnu koristi Neurohirurška klinika u Sarajevu.

Svi pokušaji skupljanja ovih podataka i držanja u improvizovanim zdravstvenim kartonima nisu pokazali željene rezultate. Razlog je jednostavan: 800 do 1000 kartona nije moguće držati i koristiti tokom
putovanja niti u improvizovanim ambulantama tokom boravka u Meki i Medini.

Slijedeće: Umra

Previous article
Next article

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »