Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslam1.5. Kada je lijepo postiti

1.5. Kada je lijepo postiti

Svaki post koji je dopušten naziva se nafila-post. On je rezultat visoke svijesti vjernika koja ga tjera da se postom i mimo namaza približi Allahu, dž.š. Za takvo svoje djelo postač ima Allahovu nagradu, ali ako ne posti nema kazne. Tih dobrovoljnih postova ima više kao što su:

-Post Davuda, a.s. Zove se Davudov zbog toga što je ovaj Allahov Poslanik jedan dan postio, a jedan mrsio i tako kroz cijelu godinu, osim uz ramazan koji se mora postiti iz dana u dan. Ovo je najvredniji post.

-Post tri dana u mjesecu. Najbolje je da to budu 13., 14. i 15. dan lunarnog kalendara. Ovu vrstu posta je prakticirao Muhammed, a.s.

-Post šest dana mjeseca ševvala, makar to ne bilo uzastopno, već dane koje sam odabere.

-Post na dan Arefata, tj. 9. dan mjeseca zul-hidždžeta. Ovo se odnosi na one koji su kod svojih kuća, a ne na hadžije. Njima je sunnet da mrse, a ne da poste. Hadžije mogu da poste prvih osam dana zul-hidždžeta, dakle, prije Arefata, ali nikako na Arefatu.9

-Post deveti i deseti dan mjeseca ašure.

-Post po tri dana u mjesecima ešhur-el-hurum, a najbolje je da to budu: četvrtak, petak i subota.

Kod dobrovoljnog posta (nafile) važno je znati da se u toku dana postač može omrsiti, ali taj dan mora napostiti. Ono što je bilo dobrovoljno na početku kada je odlučio da posti, sada je postala obaveza (vadžib) nadoknaditi.

Udate žene bez dozvole svoga muža ne treba da poste nafilu jer na taj način, moguće je, žele izbjeći svoju bračnu obavezu prema mužu.*

*Autor: Dr. Ibrahim Džananović

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »