Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslam1. NAMAZ ZA NAJMLAĐE

1. NAMAZ ZA NAJMLAĐE

Kako se klanja, za najmlađe.

OBAVEZNI SASTAVNI DIJELOVI (ruknovi) NAMAZA SU (ovim redoslijedom):

1. Iftitahi tekbir – Početni tekbir

ALLAHU EKBER

2. Kijam – Mirno stajanje u namazu

3. Kiraet – Učenje Kur’ana u namazu

4. Ruku’ – Naklon u namazu
SUBHANE RABBIJE-L-‘AZIM

SEMI’ALLAHU LI MEN HAMIDEH
RABBENA LEKE-LHAMD

5. Sedžda dva puta – Spuštanje lica na tle
SUBHANE RABBIJE-L-A’LA

6. Kadei-ehire – Posljednje sjedenje
ET-TEHIJJATU, SALAWATI, DOVA

7. Predaja selama na desnu pa na lijevu stranu
ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULLAH

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »