Sunday, July 21, 2024
HomeVjeraIslamNAMAZ - Pet dnevnih namaza

NAMAZ – Pet dnevnih namaza

Poštovana braco i sestre vaznost obavljanja namaza u islamu je velika što se vidi u tome da Allah džellešanuhu u Kur`anu kaze “Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme molitvu obavljaju“. – (Sura An-Nisa, 103 ajet)

I Boziji Poslanik Muhamed sallallahu alejhi we sellem je u jednom hadisu rekao: ” Prvo za što će odgovarati Božiji rob na sudnjem danu je namaz; ako mu bude ispravan namaz, bit će cijelo njegovo djelo ispravno, ako mu bude loše obavljen namaz, bit će i sva njegova djela neispravna“. – 8 hadis bilježi Taberani)

U jednom drugom hadisu Allahov Poslanik kaže: “Islam je sazdan na pet stubova: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Ka´be i postu Ramazana” – BUHARIJA i MUSLIM

Namaz je veza izmedu ljudskog bića i njegovog Gospodara bez koje nema istinske vjere i zato poštovana braćo i sestre obavljajmo ga skrušeno i sa zadovoljstvom da bi nas spriječio od ruznih djela naših.

Na kraju molimo Allaha džellešanuhu da nam pomogne da obavljamo namaz onako kako On to zahtijeva.

ABDEST

Prije nego sto se počne uzimati abdest, potrebno je zanijetiti (nijet-namjera). Nijet treba učiniti srcem. Onda se počne uzimati abdest rekavši:” Bismillah” (u ime Allaha dž.š.)

1. Operu se ruke do zglobova, provjeravajući da ni jedan dio ruku ne ostane suh (3x)
2. Isperu se usta uzimajući vodu desnom rukom (3x)
3. Očisti se nos: ušmrkne se voda iz desnog dlana, a potom izbaci se voda lijevom rukom (3x)
4. Opere se lice, od uha do uha i od čela do ispod brade pazeci da nijedan dio ne ostane suh (3x)
5. Operu se prvo desna pa onda lijeva podlaktica do iza laktova provjeravajuci da ništa ne ostane suho (3x)
6. Pokvase se prsti i zatim se pređe po glavi počevši od čela prema stražnjem dijelu glave(1x)
7. Očiste se usi trljajuci usne školjke vrhovima navlaženih kažiprsta, a zatim se pređe palcem po stražnjem dijelu ušiju odozgo prema dole (1x)
8. Operu se noge (prvo desnu) od članaka provjeravajući da neki dio ne ostane suh, posebno dijelovi između nožnih prstiju (3x)

NAMAZI

Postoji pet obaveznih dnevnih namaza:

1. Fedzr (Sabah) 2 rekata naglas*
2. Zuhr (Podne) 4 rekata u sebi
3. Asr (Ikindija) 4 rekata u sebi
4. Magrib (Akšam) 3 rekata naglas prva dva rekata*
5. Isa (Jacija) 4 rekata naglas prva dva rekata*

*Sura Fatiha i druga kratka sura ili tri ajeta Kur àna

Kratki pregled svih dnevnih namaza na jednoj stranici možete skinuti ovdje: Namaz

Farz namazi se klanjaju u odredeno vrijeme i ako se iz nekog opravdanog razloga ne stigne klanjati, onda se mora što prije nadoknaditi.

  • Postoji i Vitr namaz, koji se tretira kao Vadžib namaz, koji je poslije farza najvažniji i čije se propuštanjene ne preporučuje, i sastoji se od tri rekata. U trecem rekatu poslije proučene Fatihe i neke druge kratke sure, moze se u stojecem stavu prouciti i dova (qunut). Namaz se zavrsi na uobicajeni nacin.
  • Postoje i Sunnet-namazi koji su neobavezni i koji se prije ili poslije farz namaza klanjaju;
  • Nafila namazi su dodatni namazi koji se svakom prilikom mogu klanjati ( osim pri izlasku i zalasku sunca, kao i u kad sunce stoji u zenitu).

OBAVLJANJE NAMAZA

Kibla :

Ma gdje da se u svijetu nalazimo, trebamo se okrenuti u pravcu Ka´be kada zelimo obavljati namaz, koja se nalazi u svetoj damiji u Saudijskoj Arabiji.

Sunnet Muekked (jaki sunnet) je da se prouci Ezan i Ikamet prije obavljanja obaveznih namaza. Ezan se uci gdje je lokalna dzamija, a ako nema takve onda gdje se ljudi okupljaju da klanjaju obavezne namaze. Ako nema ni takvog mjesta onda svaki muskarac uci Ezan tamo gdje klanja obavezni namaz. Ezan i Ikamet se uce tako sto se Ezan uci naglas i van dzamije, a Ikamet tise, toliko da ga prisutni u dzamiji cuju.

Ezan:

Allahu Ekber 4x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Es-selatu hajru minen-neuvm 2x (samo za sabah namaz)
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Ikamet:

Ikamet se uci isto za sve namaze
Allahu Ekber 2x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Kad kametis-salah 2x
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Nijet:

Nakon okretanja prema Ka´bi treba se zanijetiti (nijet-namjera). Nijet se cini u sebi, srcem, tako da se treba misliti o tom odredenom namazu koji se namjerava klanjati.

Tekbiret-ul-ihram:
Nakon sto se zanijeti treba poceti obavljati namaz izgovarajuci ” Allahu ekber”(Allah je najveci), podignuvsi obje ruke do ramena ili usiju, sa ispruzenim prstima. Zatim se poloze ruke ispod pupka tako da desnu ruku polozimo preko lijeve 8ima predaja koje govore da se ruke mogu staviti i na prsa).

Učenje prije Fatihe:

Postoji nekoliko dova koje je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem obicno ucio prije Fatihe. Mi cemo spomenuti samo jednu od njih:
“Subhane-kellahume ve bihamdike ve tebare kesmuke ve teala dzedduke, ve la ilahe gajruke” (Neka si slavljen, moj Boze i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostizna je Tvoja velicina i osim Tebe drugog boga nema)
Ucenje toga zove se Dua ul-Istiftah, sto znaci pocetna dova. Dua ul-Istiftah treba se prouciti samo na prvom rekatu.

Ta-avvuz:

Onda osoba koja obavlja namaz treba prouciti:
“Euzubil-lahi minessejtanir-radzim” (Utjecem se Bogu od prokletog sejtana)

Tasmija:

A zatim se uci:
“Bismillahir-Rahmannir-Rahim” (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog)
Ovo treba da se uci na svakom rekatu prije nego sto se prouci sure Fatiha i to u sebi.
Slijedi sura Fatiha:
“El-ham-du lil-la-hi rab-bil ala-min. Er-rah-ma-nir-rahim. Mali-ki jau-mid-din.Ija-ka na´-bu-du ve ija-ka nes-ta-in. Ihdi-nas si-ratal mus-ta-qim. Sira-tal la-zina en-amta alej-him. Gaij-ril-mag-dubi alej-him veled-daal-lin. AMIN” (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo! Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!)

Ucenje Fatihe je toliko vazno da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem rekao da ni jedan namaz ne moze biti prihvatljiv bez ucenja Fatihe. Klanjanje u dzamiji sa Imamom podrazumijeva da samo Imam glasno uci Kuran.

Amin:
Sunnet je reci Amin kada se zavrsi ucenje sure Fatihe. Ako namaz obavljamo sami onda se Amin tiho izgovara, a ako se klanja u dzematu uz imama, onda treba reci Amin glasno kad imam zavrsi zadnji ajet sure Fatihe. Kad se izgovara Amin cijeli ga dzemat treba izgovoriti uglas istovremeno.

Učenje nakon sure Fatihe:

I dalje u stojecem stavu nakon što se izgovori:
“Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him” (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prouce se najmanje tri ajeta iz Kurána ili neka kratka sura npr :
Sura 103
“Wal-asr in-nal in-sana la-fi husr. Il-lal-la-zina ama-nu ve-ami-lus-sali-hati ve-ta-ve-sau bil-haq-qi ve te-ve-sau bis-sabr”.

Ili Sura 112
“Qul hu-wal-la-hu ehad. Al-la-hus-sa-med. Lem ja-lid velem ju-led. Ve lem jekul-la-hu ku-fu-ven ehad. “

Ili Sura 108
“In-na ea-tai-na-kal keu-sar. Fa-sal-li li-rab-bike ven-har. In-ne sa-ni-aka hu-val ab-tar “

Ruku ( Sagibanje):

Zatim osoba koja obavlja namaz treba reci : ” Allahu ekber” (Allah je najveci) podizuci obje ruke do ramena* sa dlanovima okrenutim prema Kibli (Ka´bi). Zatim se sagne na “ruku” tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Sake trebaju biti na koljenima sa razdvojenom prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju “ruku” i zatim se tri puta izgovara “Subhane rabbijel-azim” (Gospodar koji je uistinu veliki).

Kijam ( Stajanje na namazu nakon sagibanja):

Nakon obavljenog “ruku” polako se uspravi tijelo izgovarajuci:
“Semi-allahu limen hami-deh, rab-bena ve le-kel-hemd”
( U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)

* Postoje autenticni Hadisi koji dokazuju da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem uobicavao podizati ruke na pocetku namaza, prije i poslije “ruku ” i dok je ustajao na treci rekat. Tako da ne postoji sumnja da je podizanje ruku Sunnet, medutim uleme se slazu u tome da je namaz onoga koji ne podize ruke prihvatljiv. Stoga Muslimani se ne bi trebali prepirati oko toga. Hanefi mehzeb ne preporucuje dizanje ruku radi smanjivanja nepotrebnih pokreta u namazu tj. smirenosti u namazu.

PRVA SEDŽDA (PADANJE NIČICE)

Nakon završenog Kijama ide se na prvu sedždu izgovarajući:

” Allahu ekber”(Allah je najveci)
Kad se padne na sedzdu sedam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: celo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja povrsina noznih prstiju obje noge.
U ovom polozaju se izgovara tri puta:
“Sub-hana rabi-jal-a´la”( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar)

Sjedenje izmedu dvije sedzde (Jelsah):

Nakon sto se ucini jedna sedzda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podici glavu sa sedzde izgovarajuci “Allahu ekber”(Allah je najveci) , savijajuci lijevu nogu i sjedajuci na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima. Sljedece se moze prouciti dok se sjedi izmedu dvije sedzde
“Rab-bigh-fir li ver-hem-ni “( O Allahu, oprosti mi i imaj milosti za mene)

DRUGA SEDŽDA

Onda se ide na drugu sedzdu i pri spustanju glave na tlo izgovara se

” Allahu ekber”(Allah je najveci) i opet se tri puta ponovi
” Sub-hana rabi-jel-a´la”( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar).

Drugi rekat:

Nakon ustajanja na drugi rekat ruke treba ponovo poloziti na prsa kao i u prvom rekatu i poceti uciti izgovarajuci “Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him “(U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prvo suru Fatihu i dalje neku drugu kratku suru ili neka druga tri ajeta Kurána.

Tešehhud:

Nakon sto se obavi zadnje sedzda drugog rekata, treba podici glavu govoreci:
” Allahu ekber”(Allah je najveci). Zatim se sjedne kao sto se sjedilo izmedu dvije sedzde. U ovom polozaju treba uciti:
” Et-tehi-jatu lil-lahi ves sala-vatu vet taji-batu es-sela-mu ale-jke ejj-uhen ne-biju ve rahme-tulahi ve bere-katuhu. Es se-lamu alejna ve ala ibadil-lahi- salihin. Es-hedu en la ilahe illellah ve eshedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu.” ( Pocasti, postovanja i dobra djela pripadaju samo Allahu dz.s. Nek si spasen, o Bozji Poslanice, a Bozja milost i obilje Njegovog blagoslova neka se na tebe izliju! Spasenje nama i svim dobrim Bozjim robovima. Ja srcem cvrsto vjerujem, a jezikom ocitujem da nema boga osim Allaha dz.s. i da je Muhammed Boziji Poslanik i Boziji rob).

Osoba koja obavlja dva rekata samo treba nastaviti dalje i prouciti Salat Alan-nebi (s.a.v.s) koji se objasnjava u sljedecem poglavlju i moze zavrsiti namaz na nacin koji ce isto u sljedecem poglavlju biti objasnjen.

USTAJANJE NA TREĆI REKAT

Ako se obavljaju tri ili četiri rekata, onda treba ustati nakon Tesehhuda govoreci:
“Allahu ekber”(Allah je najveci) i podizuci ruke kao kod Tekbiret-ul-ihrama objasnjeno, poceti uciti sa “Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) i zatim suru Fatihu.
Na trecem i cetvrtom rekatu farz-namaza ucenje sure Fatihe je dovoljno. Nakon ucenja treba nastaviti do zavrsetka treceg rekata ( ili cetvrtog rekata, ako se klanjaju cetiri rekata). Zatim zavrsivsi zadnji rekat, treba sjesti i prouciti Tesehhud kao sto je ranije vec opisano (kao sto se sjedi nakon obavljena dva rekata (jelsah).

Nakon Tesehhuda treba prouciti Salat Alan-Nebi (s.a.v.s.):

” Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema salejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid”
( Boze, Ti cini osobitu milost Muhammedu i Muhammedovoj porodici, kao sto si cinio Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici. Ti si hvaljen i slavljen; Boze Ti obaspi obiljem svog blagoslova Muhammeda i Muhammedovu porodicu, kao sto si obasipao Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen!)

ZAVRŠAVANJE NAMAZA

Nakon proucenog Salat Alan-Nebi namaz se zavrsava izgovarajuci:

” Esselamu alejkum ve rahmetullah” (Neka je na vas spas Boziji i milost Bozija), okrenuvsi glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrecuci glavu na lijevu stranu.

Dove nakon predavanja selama:

Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem je obicavao nakon predavanja selama da uci:

” Al-lahu ekber”(Allah je najveci) (1x),
“Estagfirullah” ( Molim Allaha dz.s. da mi oprosti) (3x),
” Allahume entes selamu ve minkes selamu tebarekte ja zel dzelali vel ikram” ( O Boze, Ti si mir i Ti si izvor mira, blagoslovljen Ti si. O Slavljeni i Uzviseni)(1x) (Muslim).
Isto tako je Sunnet izgovarati:
“Subhan Allah” ( Slavljen nek si , o Boze) (33x),
“Elhamdulillah” (Hvala Allahu) (33x),
“Allahu ekber” (Allah je najveci)(33x),
“La ilahe ilallahu vahdehu la serike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu vehuve ala kulli sejín kadir” (Samo je Allah Bog, jedini i jedinstveni. On nema druga. Njemu pripada sva vlast i gospodstvo. Njemu ide svaka hvala i slava) (Muslim).

Završavanje namaza

Čim predamo posljednji selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz završili, ali nam je Muhammed, a.s., preporučio da svaki namaz poslije selama ukrasimo učenjem zikra i namaske dove, u želji da nas Allah, dž.š., posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe. Stoga, ko uspije da nauči zikr i namasku dovu treba da ih iza svakog namaza prouči. Ko ne zna zikr i namasku dovu treba umjesto toga poslije svakog namaza proučiti Fatihu, i to na ruke podignute i otvorene prema nebu.
(Lijepo je da poslije svakog namaza proučimo Fatihu i to sa prijevodom, ako ga znamo.)

ZIKR i salavat

Alā Resūlinā salavāt!

Allāhumme salli `alā Muhammedin ve `alāāli Muhammed.
Subhānallāhi ve-l-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber.
Ve l
ā havle ve lā kuvvete illā billāhi-l-`alijji-l-`azīm.

Ājetu-l-kursijja

E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
Allāhu lā-ilāhe illāhū, El-hajjul-kajjūm. La te’huzuhū sinetun ve-lā nevm. Lehū mā fi-s-semāvati ve mā fi-l-erd. Men zellezi ješfe’u `indehū illā bi iznih. Ja’lemu mā bejne ejdihim ve mā halfehum. Ve lā juhitūne bi šej’in min ‘ilmihī illā bi-mā šā‘e. Vesi’a Kursijjuhu-s-semāvāti ve-l-erda, ve-lā je’ūduhū hifzuhumā, ve Huve-l-alijju-l-`azīm.

Tesbih:

Jā Rabbi ze-l-dželāli subhānallāh. (Ovdje treba reći 33 puta: Subhānallāh!)
Subhanallāhi dā‘imeni-l-hamdu lillāh. (Ovdje treba reći 33 puta: El-hamdu lillāh!)
Rabbi-l-ālemine te’ālā še’nuhū Allāhu ekber. (Ovdje treba reći 33 puta: Allāhu ekber!)
Kebīren ‘azīmen lā ilāhe illellāhu vahdehū lā šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve `alā kulli šej’in kadīr. Ve mā erselnāke illā rahmeten li-l-ālemīn.

Zikr (u prijevodu na bosanski jezik) i salavat:

Milostivi Bože, blagoslovi Muhammeda i rod Muhammedov, Slava Allahu i Njemu zahvaljujem. Samo je Allah Bog, Allah je najveći! Nema stanja, kretanja niti snage bez Allahove pomoći!

Ājetu-l-kursijja:

Molim Te, dragi Allahu, spasi me od prokletog šejtana!
U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog!
Samo je Allah Bog. Nema drugog Boga osim Allaha. On je Živi i sve što postoji  On održava. Njega ne obuzima drijemež niti san. Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. Niko ne može kod Njega posredovati bez Njegove dozvole. On zna sve što je pred ljudima i što je iza njih. Ljudi ne znaju osim ono što im je On dao da spoznaju. Njegova vlast obuhvaća nebesa i Zemlju. Održavanje nebesa i Zemlje On vrši bez truda i zamora. On je Uzvišeni i Veliki.

Tesbih:

Uzvišeni Gospodaru, iskazujemo Ti poštovanje i klanjamo se pred Tvojim savršenstvom Subhānallāh!
(Tu treba reći 33 puta Subhānallāh)
Neprestano Ti na Tvojim darovima zahvaljujemo: El-hamdu lillāh!,(Tu se izgovori 33 puta El-hamdu lillāh)
Tvoju moć, veličinu i milost ističemo: Allāhu ekber.(Ovdje treba reći 33 puta Allāhu ekber) Samo je jedan Bog, Allah.
On je jedan i nema druga. Samo Njemu pripada sva vlast i moć. Samo je On dostojan da se hvali i veliča. On je Svemoćan. Mi smo te, Muhammede, poslali kao milost ljudskom rodu.
Zatim se dignu ruke i prouči namaska dova.

Namaska dova (koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza)

E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm
Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
El-hamdu lillāhi Rabbi-l- `ālemin, Ve-s-salātu ve-s-selāmu `alā Sejjidinā Muhammedin ve `alāālihi ve sahbihi edžme’īn.
Allāhumme Rabbenā tekabbel minnā hāzihi-s-salāte kemā tekabbelte min `ibādike-s-sālihīn. Allahumme habbib ilejne-l-imāne ve-l-islāme ve-l-ihsān, ve kerrih ilejne-l-kufre ve-l fusūka ve-l-`isjān. Allāhumme Rabbenāātinā fi-d-dunjā haseneten ve fi-l-āhireti haseneten, ve kinā `azābe-n-nār. Rabbi-dž’alnī mukīme-s-salāti ve min zurrijjetī, Rabenā ve tekabbel du’ā’. Rabbena-gfir lī ve li vālidejje ve li-l-mu’minīne ve-l-mu’mināti, jevme jekūmu-l-hisāb. Amīn, āmīn, āmīn! Bi rahmetike jā Erhame-r-rāhimīn. Ve selāmun `ale-l-murselīn, ve-l-hamdu lillāhi Rabbi-l-`ālemīn! (El-Fātiha)

(prijevod na bosanski jezik)

Molim Te, dragi Bože, sačuvaj me od prokletog šejtana. U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja, Milostivog.
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova. Neka je Njegova obilna milost i blagoslov na našeg odabranika, Muhammeda, a.s., njegov rod i drugove njegove.
Milostivi Bože, primi ovaj naš namaz onako kako primaš od Svojih dobrih vjernika. Dragi Bože, omili nam iman i islam, a omrzni nevjerovanje i sva griješna djela. Uzvišeni Allahu, daj nam dobro na ovom i na budućem svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru moj, pomozi meni, mojojdjeci i potomcima mojim da ustrajno obavljamo namaz. Primi ovu dovu iz milosti Svoje prema nama, o Ti koji si Najmilostiviji! Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem danu.
Neka su milost i blagoslov Božiji svim vjerovjesnicima i poslanicima Njegovim!
Hvala Bogu, Gospodaru svjetova! (El-Fatiha)

…………..

Da Uzvišeni Allah nagradi brata, koji je ovo pripremio. Amin!

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

Translate »