Saturday, June 15, 2024
HomeVjeraIslamNAMAZ - Uvjeti za valjanost namaza

NAMAZ – Uvjeti za valjanost namaza

 Uvjeti za valjanost namaza, bez kojih bi namaz bio neispravan, su slijedeći:

 1. Svijest daje nastupilo namasko vrijeme, makar se radilo i o pretežnom mišljenju ili izvješću pouzdane osobe.
 2. Uzeti abdest, a ako je potrebno i okupati se.
 3. Čistoća tijela, odjeće i mjesta na kome će se klanjati, mora biti zadovoljena. Ko nije u mogućnosti nikako odstraniti nečistoću, klanjaće u nečistoj odjeći i neće obnavljati taj namaz.
 4. Propisno odjevanje za obavljanje namaza: za muškarca obavezno pokrivanje tijela od pupka do koljena, za ženu pokri­vanje cijelog tijela osim lica i ruku do šaka.1 Odjeća ne smije biti prozirna u toj mjeri da otkriva da lije boja kože bijela ili crvena.
  Dozvoljeno je klanjati u jednoj haljinki, ali je bolje da na tijelu budu dvije odjeće, ili više njih i da to bude najbolja odjeća koja se ima.
  Mekruh je klanjati samo sa donjom odjećom, bez ogrtača, ili klanjati u tijesnoj odjeći koja ocrtava sramotna mjesta, ili klanjati u otetoj odjeći.
  Ne smeta da čovjek klanja gologlav. Nema nijednog dokaza da je vrijednije pokriti glavu u namazu, izuzev onog što se razumije iz riječi Uzvišenog Allaha: “Lijepo se obucite kad hoćete da namaz obavite”.
 5.  Okrenuti se prema Kibli. Onaj ko vidi Kabu dužan je da se prema njoj okrene, a onaj ko nije u mogućnosti daje vidi, dužan je da se okrene u njenom pravcu.

Jedino je dozvoljeno da putnik, u toku nafile namaza, bude okrenut u pravcu prema kojem ide njegova jahalica.

Onaj koji je u strahu, ili je na neki drugi način prisiljen, bolestan, ili slično, pa se ne može okrenuti prema Kibli, može se okrenuti i mimo Kible.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »