Saturday, June 15, 2024
HomeEdukacijaHalka u okrilju Kur’ana časnogPoziv na sedmičnu halku: U okrilju Kur'ana časnog

Poziv na sedmičnu halku: U okrilju Kur’ana časnog

Selamunalejkum!

Drage džematlije,

Već pet godina organizujemo druženje u okrilju Kur’ana časnog gdje posvetimo jedan sahat u hefti izučavanju Kur’ana i promišljanju o njegovim ajetima. Uz to obavezno klanjamo jedan od namaskih vaktova u džematu i družimo se razgovarajući o vjerskim i duhovnim temama.

Organizovanje ovakvog načina izučavanja Kur’ana i druženja u njegovom okrilju su proistekli iz izreke našeg voljenog poslanika, Muhammeda a.s. u kojoj se kaže: „Kada god se okupi grupa ljudi u nekoj Allahovoj kući radi učenja i proučavanja Kur’ana na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene kod onih koji su kod njega.“ (Hadis bilježi Muslim) A svima nam je potrebno učenje i proučavanjesmirenost i milost, te okruženje bezgriješnih nuranijskih bića i Božija pažnja.

Metodološki, Halka časnoga Kur’ana ima za cilj da nastavi obučavati svršenike kursa Uvoda u arapsko pismo i da pomogne svima onima koji već znaju učiti Kur’an da čuvaju i osvježe svoju vezu sa Allahovom objavom.

Program se fokusira na tri oblasti koje se mogu označiti skračenicom „TRI T“, što znači Tedžvid: pravilno učenje Kur’ana; Terdžema: prevod Kur’ana i Tefsir: tumačenje Kur’ana.

Dođite da zajedno učimo Kur’an!

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »