Saturday, June 15, 2024
HomeEmanetLejletu'l-miradž i Dan Vakifa

Lejletu’l-miradž i Dan Vakifa

Dragi vjernici,

Ove godine Bošnjaci u Norveškoj obilježavaju 20 godina od dolaska u ovu državu. Za ovih 20 godina formirali su se džemati širom Norveške, obavljala se vjerska pouka, klanjale teravije i bajrami, igrali turniri, učio se Bosanski jezik. Sve ovo se obavljalo nekad i u neuslovnim prostorijama koje ne odgovaraju našim vjerskim, društvenim i kulturnim potrebama. Trenutno u našem posjedu imamo tri prostora, dva koja su isplaćena i jedan koji smo tek kupili i koji treba isplatiti. Radi toga je Islamska zajednica osnovala investiciono-vakufski fond „Emanet“ za izgradnju džamija i islamskih centara za potrebe Bošnjaka širom Norveške. Možda ne možemo ostvariti sve u jednoj godini, ali dugoročno, u sljedećih 20 godina, sigurno smo u stanju uspostaviti centre širom Norveške gdje će se Bošnjaci moći okupljati i njegovati svoju vjeru i kulturu.

Bošnjaci su napravili toliko džamija, medresa, biblioteka, puteva, mostova u svojoj historiji, uspostavili su sela i gradove i imaju tradiciju vakifa kao što je Gazi Husrev beg. Time su kao mali narod doprinijeli ogromnim civilizacijskim i kulturnim dostignućima čovječanstva. U periodu nakon agresije, Bošnjaci Norveške su se odazvali na sve akcije rekonstrukcije porušenih džamija i pravljenja novih. Uspjeh je očigledan. Danas vas pozivamo da se u sljedećem periodu fokusiramo na sebe i na svoju djecu ovdje u Norveškoj i da sagradimo ili kupimo džamije, mesdžide i centre koji odgovaraju našim potrebama i okolnostima.

Inspirisani kur’anskim riječima: „Allahove džamije izgrađuju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu“ (9:18), i riječima našeg dragog poslanika Muhammeda a.s. „Ko u ime Allaha sagradi džamiju, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu“ i ohrabreni svim uspješnim akcijama koje smo vodili do sada, pozivamo vas da se registrujete u fond „Emanet“ i postanete vakifi Islama u Norveškoj.

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »