Sunday, December 3, 2023
HomeEmanetPravilnik

Pravilnik

INVESTICIONO-VAKUFSKI FOND „EMANET“

PRAVILA FONDA

U IME ALLAHA SVEOPĆEG DOBROČINITELJA MILOSTIVOG

Polazećiodkur´anskog ajeta „Nećetepostićidobročinstvosvedokneudijelitedioonoga štovamjenajdraže; a bilo što vi udijelite Allah će zasigurno to znati.” (Ali ‘Imran 92) tehadisaAllahova poslanika Muhammeda a.s. „Poslije smrti čovjekove, njegovi tragovi na ovom svijetu nestaju osim u tri slučaja: ako ostavi znanje kojim će se drugi koristiti, ako ostavi (uvakufi) trajno dobro i ako ostavi odgojeno dijete koje će se za njega moliti“ (Buhari i Muslim), IslamskazajednicaBošnjakauNorveškojosnivaInvesticiono-vakufskifond ”Emanet”.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Investiciono-vakufski fond „Emanet“ (u daljnjem tekstu IVF) je poseban fond za kupovinu nekretnina i izgradnju islamskih centara u Norveškoj namjenjenih za korištenje u vjersko-odgojne i kulturno-obrazovne svrhe Bošnjaka u Norveškoj.

Član 2.

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj je osnivač IVF „Emanet“ i njegov vlasnik.

II DEFINICIJA TERMINA

Član 3.

– Investicioni: znači da Bošnjaci u Norveškoj ulažu sredstva u precizno naznačene svrhe, ali i da razvijaju fond u smislu uvećanja njegove novčane vrijednosti kroz učinkovito poslovanje sa isplativim i sigurnim projetkima.

– Vakufski: da podlježe pravilima i regulativama islamskog načina zadužbine.

– Fond: jedinstveni račun na koji se sakupljaju sva sredstva.

– „Emanet“: da je to emanet vjere koji se spominje u suri El Ahzab, ajet 72 i da je to emanet koji mi ostavljamo budućim generacijama Bošnjaka u Norveškoj.

III UPRAVLJANJE FONDOM

Član 4.

Fondom upravlja Uprava od najmanje tri lica od kojih je jedan predsjednik. Upravu potvrđuje Glavni odbor IZBuN.

Član 5.

Uprava je odgovorna Glavnom odboru i njemu dostavlja izvještaj.

Član 6.

Uprava IVF će osigurati da:

– IVF bude promovisan među svim članovima IZBuN.

– IVF ima svoju stalnu stranicu u BH Glasniku i na internet portalu IZBuN-a.

– osmisli i učini dostupnim promotivni materijal.

– razradi plan omasovljavanja članova fonda i pratiti njegovu implementaciju.

– imenuje saradnike u džematima.

Član 7.

Administrativne poslove fonda obavljat će Centrala IZBuN.

IV CILJ FONDA

Član 8.

Cilj IVF je sakupljanje novčanih i drugih sredstava u svrhu kupovine nekretnina, izgradnje i održavanja objekata koji će biti u vlasništvu Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj.

V SREDSTVA FONDA

Član 9.

Kao početna sredstva Islamska zajednice Bošnjaka u Norveškoj ulaže sve svoje nekretnine u ovaj fond i to prostor u Oslu i Sarsborgu koji su u 100% posjedu IZBuN.

Član 10.

Sredstva fonda se mogu uvećavati kroz redovne uplate članova fonda.

Član 11.

Sredstva fonda se mogu ulagati u isplative projekte radi porasta njegove vrijednosti.

Član 12.

Fond se može uvećavati i donacijama koje su u skladu sa Statutom IZBuN.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Svrha fonda se ne može mjenjati.

Član 14.

Novac i sredstva fonda se ne mogu preusmjeriti u drugu namjenu.

Član 15.

IVF ima karakter islamskog vakufa.

Previous article
Next article

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »