Kur’an i ljudska prava

740
Klasifikacijska onznaka knjige:
341.2 BAN
Prezime i ime pisca:
Beni Sadr, Abul Hasan. Preveo s francuskog: Tarik Haverić.
Naslov:
Kur’an i ljudska prava
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
El-Kalem
Godina i broj izdanja:
1990.
Tema knjige:
Kur’an, ljudska prava.
Status:
Oslo