Islam. Tro- Kultur- Historie

422
Klasifikacijska oznaka knjige:
210 LUN
Prezime i ime pisca:
Paul Lunde/Oversatt av Lene K. Hoff og Rune R. Moen
Naslov:
Islam. Tro- Kultur- Historie
Mjesto izdanja:
London
Izdavačka kuća:
A Dorling Kindersley Book
Godina i broj izdanja:
2002
Tema knjige:
Uvod u islam i islamski svijet/ Introduksjon til islam og den islamske verden
Status:
Oslo