Islam za najmlađe

619
Klasifikacijska onznaka knjige:
220 SAR
Prezime i ime pisca:
Ghulam Sarwar/Prevela Mina Pleh
Naslov:
Islam za najmlađe
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Letra
Godina i broj izdanja:
1997.
Tema knjige:
Islam za djecu
Status:
Oslo