Šta je islam i šta islam nudi čovječanstvu

427
Klasifikacijska onznaka knjige:
200 NUR
Prezime i ime pisca:
Derviš Ahmed Nuruddin
Naslov:
Šta je islam i šta islam nudi čovječanstvu
Mjesto izdanja:
Tuzla
Izdavačka kuća:
Medžlis Islamske zajednice Tuzla
Nakšibendijska tekija “Šejh Ahmed Nuruddin”
(Katedra Mesnevije)
Godina i broj izdanja:
2003.
Tema knjige:
Teologija
Status:
Oslo