Hazreti Fatima r.a.

681
Klasifikacijska oznaka knjige:
225 Hus
Prezime i ime pisca:
El-Husejini Ahmed Es-Sajih/Prijevod s arapskog: Zahid Mujkanović
Naslov:
Hazreti Fatima r.a.
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris
Godina i broj izdanja:
2013
Tema knjige:
Život hazreti Fatima r.a.
Status:
Oslo