Muhammad den ideelle karakter

393
Klasifikacijska oznaka knjige:
220 Kha
Prezime i ime pisca:
Khan Maulana Wahiduddin/Prijevod s arapskog: Saleem Raza Ahmed
Naslov:
Muhammed den ideelle karakter
Mjesto izdanja:
Oslo
Izdavačka kuća:
Muslimsk Studentsamfunn (MSS)
Godina i broj izdanja:
2002
Tema knjige:
Život Poslanika, idealni karakter
Status:
Oslo