Saturday, June 15, 2024
HomeCovid-19Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars

Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars

Regjeringen har lørdag morgen lagt frem de strengeste tiltakene siden mars for Oslo-regionen. Dette er tiltakene.

– Vi innfører nå de strengeste tiltakene siden 12. mars i de ti kommunene. På noen områder går vi enda lenger enn i mars. Vi gjør nå det vi kan for å stanse dette utbruddet med kraftige tiltak, slik at vi raskt kan få kontroll og lette på de mest inngripende tiltakene, sier Høie.

Fra og med lørdag klokken 12 iverksettes kraftige tiltak i ti kommuner.

Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo. Det er nærmere 1 million norske innbyggere.

Det kan bli justeringer underveis etter hvert om de oppdager utfordringer. Dersom det oppdages mutert virus andre steder i landet, vil det bli aktuelt med tiltak der også.

Tiltakene kommer etter det fredag ble kjent at den mer smittsomme britiske virusvarianten er påvist i et utbrudd i Nordre Follo kommune.

Det er foreløpig usikkert i hvor stor grad mutasjonen har spredt seg til andre kommuner, og situasjonen er uoversiktlig, opplyser Helse og omsorgsdepartementet. Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak i kommuner med mye kontakt med Nordre Follo.

– Jeg vil innstendig be innbyggerne om å ikke reise til andre kommuner for å benytte seg av tilbud som er stengt i din egen kommune, sier Høie.

Dette er de nye tiltakene for Oslo-regionen:

Påbud

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i
  virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og
  bensinstasjoner.
 • Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01–31.01.
 • Full skjenkestopp
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater og lignende)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  – Serveringssteder. Det er tillatt med takeaway.
  – Treningssentre.
  – Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
  – Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.
  – Biblioteker.
  – Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
  – Museer.
  – Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  – Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
  underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Skole og utdanning

 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5.Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Anbefalinger

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter takeaway, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Ber risikogruppen leve skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse ti kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, tar særlige forholdsregler i tiden fremover:

 • Bør leve skjermet, dvs. holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn de en bor med eller tilvarende nære
 • Bør få hjelp til innkjøp
 • Fastlege bør eventuelt vurdere å gi sykemelding til personer som er i arbeid

Også de som bor (eller er tilsvarende nære) med personer i risikogruppen, anbefales å tilpasse seg:

 • Bør også leve mer tilbaketrukket, eller holde økt avstand til dem
 • Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand

Dette sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse lørdag, klokken 9:

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »