Uvod u tefsirsku i hadisku nauku

610
Klasifikacijska oznaka knjige:
250 HAN
Prezime i ime pisca:
Handžić Mehmed
Naslov:
Uvod u tefsirsku i hadisku nauku
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Gazi Husrevbegova medresa
Godina i broj izdanja:
1972
Tema knjige:
Tefsir i Hadis
Status:
Oslo