Friday, June 14, 2024
HomeNovostiHutba o izgradnji i brigi o džamijama

Hutba o izgradnji i brigi o džamijama

Hvala Allahu, Stvoritelju i Gospodaru. Samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put!

Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika, Muhammeda a.s. njegovu časnu porodicu i uzorite ashabe.

Allah dž.š. u Časnome Kur’anu veli:

“Allahove mesdžide doista grade uređuju i posjećuju oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, oni koji uspostavljaju namaz i udjeljuju zekat i nikoga se ne boje osim Allaha. Nadati se je da su oni od onih koji su upućeni.” (El-Tevba, 18)

I na drugom mjestu kaže: “Mesdžidi doista pripadaju Allahu, pa u njima ne prizivajte nikoga osim Allaha.” (El-Džinn, 18)

Povodom mog prvog dolaska u našu novu džamiju u Stavangeru želim da sa vama podijelim tumačenje ova dva ajeta iz Kur’ana koji direktno govore o džamijama. 

Kur’an koristi termin mesdžid koji je izveden iz riječi sedžda. A sedžda je najupečatljiviji dio namaza. Dakle mesdžid je mjesto gdje se obavlja sedžda, odnosno namaz. Drugim riječima, mesdžid je mjesto gdje se Bogu moli. Njegova namjena je isključivo ibadetskog tipa.

Za džamiju se isto kaže da je Božija kuća. Zato se u njoj moramo ponašati na najprimjereniji način. U njoj vlada poseban kodeks ponašanja. U njoj vlada mir koji nam omogućava da se fokusiramo na ibadet. Sve teme koje ne doprinose tome se trebaju odvijati na drugim mjestima.

Riječ džamija znači okupljati. Dakle džamija je mjesto koje okuplja ljude. Džamija znači i univerzitet jer se pod njenim krovom ujedinjuje znanje i izučavaju razne grane nauka.

Tako Allah opisuje džamije, a ovako opisuje vjernike koji idu u džamiju:

U pogledu vjerovanja Allah dž.š. u ova dva ajeta izdvaja dvije karakteristike.

Prva je vjerovanje u Allaha jer su to Allahove kuće. Allahove kuće neće graditi onaj koji ne vjeruje u Allaha. 

A druga karakteristika je vjerovanje u Ahiret jer to proizvodi osjećaj odgovornosti prema Allahu a isto tako osjećaj nade u vječnu nagradu od Allaha. Ne od ljudi. 

Od ibadeta, Allah u ovom ajetu izdvaja uspostavljanje namaza. Ne kaže samo klanjanje namaza nego uspostavljanje namaza. A to je jako širok i složen pojam jer obuhvata mnogo praktičnih dimenzija službe Allahu i hizmeta džamiji.

Drugi ibadet koji Allah izdvaja ovdje je zekat a on je materijalne prirode. Zekat se postiže trudom i radom ali i Allahovim davanjem. U izdvajanju zekata postoji i niz drugih moralnih kvaliteta kao što je plemenitost i širokogrudnost te briga za one koji trebaju našu pomoć. Bez tih kvaliteta u vjernicima teško je napraviti i održavati džamiju.

U karakteru onih koji grade i održavaju džamije ima jedan trajni kvalitet koji se ne dostiže riječima nego sveopćim pristupom životu a to je da se ne boje nikoga osim Allaha. To je jedan osjećaj otvorenosti prema životu sa duboko usađenim uvjerenjem da je Allah iznad svega i najbolji pomagač. 

Kraj ajeta potvrđuje da za ljude koji imaju ovakve imanske, ibadetske i karakterne odlike ima nade da su upućeni. Nije garancija jer svako dijelio treba biti iskreno i u ime Allaha pa vjernik zna u dubini svoje duše da to nije lahko, ali jeste jedna velika inspiracija za konstantni trud i rad na putu dobra i dobrote. 

Da vam Allah dragi omili ovu džamiju i brigu o njoj, Amin!

Rekoh ovo, tražim oprosta sebi i vama i svim muslimanima. I moje posljednje riječi na ovoj hutbi su neka je velika zahvala Allahu dž.š. Gospodaru svjetova.

Stavanger, 22.01.2021.

Dr. Faruk-ef. Terzić,
Imam džemata Oslo

Popularno

Praktična uputstva vezana za smrt

8. NAMAZ korak po korak – Džuma namaz

NAMAZ – Kratke sure IZGOVOR (Transkripcija)

5. NAMAZ korak po korak – IKINDIJA

Translate »