Bosna u Bergenskim vremenima

348
Klasifikacijska oznaka knjige:
MUR 900
Prezime i ime pisca:
Muratović Rasim
Naslov:
Bosnia i Bergens tidende/ Bosna u Bergenskim vremenima. Knjiga III – 1994.
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Univerzitet u Sarajevu
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava
Godina i broj izdanja:
2012.
Tema knjige:
Historija Bosne
Status:
Oslo