Enciklopedija Islama 1 A-Dž

561
Klasifikacijska oznaka knjige:
220 GLASS
Prezime i ime pisca:
Glasse Cyril- prevodilac Pašanović Fikret
Naslov:
Enciklopedija islama 1 A-Dž
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris d.o.o.
Godina i broj izdanja:
2013
Tema knjige:
Teologija
Status:
Oslo