Enciklopedija Islama 2 E-Ibn Kutejbe

491
Klasifikacijska oznaka knjige:
220 GLASS
Prezime i ime pisca:
Glasse Cyril- prevodilac- Pašanović Fikret
Naslov:
Enciklopedija Islama2- E- Ibn Kutejbe
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris d.o.o.
Godina i broj izdanja:
2013
Tema knjige:
Teologija- Islamski svijet
Status:
Oslo