Enciklopedija islama 4 L- Rus

390
EKlasifikacijska oznaka knjige:
220 GLASS
Prezime i ime pisca:
Glasse Cyril, prevodilac: Pašanović Fikret
Naslov:
Enciklopedija islama 4 L- Rus
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris d.o.o.
Godina i broj izdanja:
2014
Tema knjige:
Teologija
Status:
Oslo