Enciklopedija islama 5 S- ŽRT

358
Klasifikacijska oznaka knjige:
220 GLASS
Prezime i ime pisca:
Glasse Cyril, prevodilac: Pašanović Fikret
Naslov:
Enciklopedija islama 5 S-ŽRT
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris d.o.o.
Godina i broj izdanja:
2014
Tema knjige:
Teologija
Status:
Oslo