Hadisi sa komentarom

766
Klasifikacijska oznaka knjige:
200 NAK
Prezime i ime pisca:
Prof.dr. Nakičević Omer
Naslov:
Hadisi sa komentarom
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Fakultet Islamskih nauka Sarajevo
Godina i broj izdanja:
1998
Tema knjige:
Hadis
Status:
Oslo