Historija islamskog svijeta 1. dio

849
Klasifikacijska oznaka knjige:
900 LAP
Prezime i ime pisca:
Ira M. Lapidus
S engleskog preveli:
Fikret Pašanović
Alma Čehajić- Tabačuja
Zijad Imamović
Naslov:
Historija islamskog svijeta
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Libris
Godina i broj izdanja:
2019
Tema knjige:
Porijeklo islamske civilizacije: od oko 600. do oko 1200. od islamske kulture do islamskog društva: Iran i Irak (945.-1200.)
Širenje islamskih društva u svijetu od X do XIX stoljeća
Status:
Oslo