Islam- Balancing life and beyond

370
Klasifikacijska oznaka knjige:
200 KAP
Prezime i ime pisca:
Kapoor Suhail
Naslov:
Islam
Balancing life and beyond
Mjesto izdanja:
Toronto
Izdavačka kuća:
Sana Printing Inc.
Godina i broj izdanja:
2008
Tema knjige:
Teologija
Status:
Oslo