Mahrama ili zar

419
Klasifikacijska oznaka knjige:
920 GAL
Prezime i ime pisca:
Galter Hannes D., prijevod: Konjihodžić Edin
Naslov:
Mahrama ili zar
Mjesto izdanja:
Sarajevo
Izdavačka kuća:
Gazi Husrevbegova medresa
Godina i broj izdanja:
2004
Tema knjige:
Historija i kultura pokrivanja
Status:
Oslo