Vehabizam- Šta je to?

302
Klasifikacijska oznaka knjige:
220 ARN
Prezime i ime pisca:
Prijevod sa arapskog: Arnaut ef. Fikret
Naslov:
Vehabizam- šta je to?
Mjesto izdanja:
Minhen
Izdavačka kuća:
Džemat Sabur e.V. Minhen
Godina i broj izdanja:
2005
Tema knjige:
Historija vehabizma i savremene rasprave
Status:
Oslo